Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Lucie Kešnerová Klinika ušní, nosní a krční 224 432 658
Ing. Eva Klapková, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 325
Mgr. Petr Klein Ústav tělesné výchovy 272 082 506
Miroslava Klobková Personální a mzdové oddělení 224 435 825
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 983
Mgr. Bc. Šárka Klokočková Ústav ošetřovatelství 224 435 884
MUDr. Magdaléna Kloubcová, Ph.D. Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Hana Klučková Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 527
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 264
MUDr. Eva Koblihová Chirurgická klinika ÚVN 973 202 908
PhDr. Pavel Kocek Ústav jazyků 224 435 809
MUDr. Petr Kocián, Ph.D. Chirurgická klinika 224 434 130
Dana Kocmanová Ekonomické oddělení 224 435 804
doc. PhDr. Jana Kocourková Dětská psychiatrická klinika 224 433 456
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 156
Dana Kočárníková Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 608
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 600
Lenka Kohoutová Ústav neurověd 257 296 424
MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 309
Ing. Petra Kochová, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie
Alexandra Kokošková Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 650
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 201
Mgr. Kateřina Kolářová Pediatrická klinika
Ing. Ivan Kolman Ústav anatomie
MUDr. Petr Kolouch, MBA Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 436 708
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. Pediatrická klinika 224 432 091
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Klinika dětské neurologie 224 433 373
Andrea Komarová Studijní oddělení 224 435 835
MUDr. Vladimír Komrska, CSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 403
MUDr. Tereza Kopecká Ústav lékařské mikrobiologie
MUDr. Kateřina Kopečková Onkologická klinika 224 434 711
MUDr. Zdeněk Kopečný Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 438 853
Bc. Karolína Kordačová Ústav fyziologie
Mgr. Katarína Korecká Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 404
Mgr. Lucie Korecová Ústav vědeckých informací 224 435 852
MUDr. Radana Kotalová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 256
MUDr. Jan Kotaška Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 438 652
doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 341
Kateřina Koubková Sekretariát děkanátu 224 435 802
MUDr. Karel Koubský, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 959
MUDr. Václav Koucký Pediatrická klinika 224 432 295
Ivana Koudelková Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 201
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 224 433 403
Alena Koutská Onkologická klinika 224 434 701
MUDr. Jan Kovanda Dětské kardiocentrum 224 432 959
MUDr. Zuzana Kováříková, Ph.D. Pneumologická klinika
Mgr. Andrea Kovaříková Ústav tělesné výchovy
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 580
Bc. Jana Kozáková Správa budov 257 296 111
MUDr. Lenka Kozlíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Stránky