Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Ústav anatomie 257 296 231
Michaela Kajšová Neurologická klinika
MUDr. Petr Kala Kardiologická klinika
Šárka Kalašová Ústav histologie a embryologie 257 296 253
prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
MUDr. Adam Kalina Neurologická klinika 224 436 801
doc. RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 634
MUDr. Jaroslav Kalvach Chirurgická klinika ÚVN
Mgr. Monika Kamenická Ústav neurověd 257 296 423
RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
Mgr. Pavla Kaňková Pediatrická klinika 224 432 028
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973 202 916
Bc. Adam Kašpar Ústav tělesné výchovy
MUDr. Petr Kašpar Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224 435 942
MUDr. Rami Katra, Ph.D. Klinika ušní, nosní a krční 224 432 661
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 855
prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Interní klinika 224 433 076
Mgr. Ivana Kejvalová Ústav jazyků 224 435 814
MUDr. Lucie Kešnerová Klinika ušní, nosní a krční 224 432 658
Ing. Eva Klapková, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 325
Mgr. Petr Klein Ústav tělesné výchovy 272 082 506
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 983
Mgr. Bc. Šárka Klokočková Ústav ošetřovatelství 224 435 884
MUDr. Magdaléna Kloubcová, Ph.D. Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Hana Klučková Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 527
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. Ústav farmakologie 257 296 450
Miluše Knauerová Personální a mzdové oddělení 224 435 811
RNDr. Ing. Juliana A. Knociková, Ph.D. Ústav fyziologie
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 264
MUDr. Eva Koblihová Chirurgická klinika ÚVN 973 202 908
MUDr. Miroslav Koblížek Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 645
MUDr. Petr Kocián, Ph.D. Chirurgická klinika 224 434 157
doc. PhDr. Jana Kocourková Dětská psychiatrická klinika 224 433 456
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 156
Dana Kočárníková Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 608
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 600
Lenka Kohoutová Ústav neurověd 257 296 424
MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 309
Ing. Petra Kochová, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 201
Mgr. Kateřina Kolářová Pediatrická klinika
Ing. Ivan Kolman Ústav anatomie
MUDr. Petr Kolouch, MBA Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 436 708
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. Pediatrická klinika 224 432 091
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Klinika dětské neurologie 224 433 373
Andrea Komarová Studijní oddělení 224 435 835
MUDr. Vladimír Komrska, CSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 403
MUDr. Kateřina Kopečková Onkologická klinika 224 434 711
MUDr. Zdeněk Kopečný Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 438 853
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. Ústav anatomie 224 965 780

Stránky