Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 222
MUDr. Barbora Vakrmanová Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 477
Dagmar Valentová Dětská psychiatrická klinika 224 433 401
Ing. Jiří Valchář Oddělení informačních systémů 257 296 181
MVDr. Taťána Valová Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 521
MUDr. Václava van der Meijs Ústav anatomie
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. Ústav soudního lékařství 266 083 438
MUDr. Václav Vaniš Ústav lékařské mikrobiologie
Magdalena Vaňkátová Pneumologická klinika 224 436 601
MUDr. Kateřina Váňová Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Natália Vargová Ústav farmakologie 257 296 452
doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D. Ústav neurověd 257 296 421
Mgr. Ing. Ingrid Vargová Sekretariát děkanátu 224 435 802
RNDr. Martina Vášková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 477
Ing. Andrea Vavřinová Ústav fyziologie
Radka Včelná Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 650
MUDr. Ing. Jan Vejvalka, Ph.D. Oddělení informačních systémů 257 296 180
MUDr. Jiří Vejvoda Kardiologická klinika 224 434 952
Stanislava Venhodová Ústav soudního lékařství 266 083 434
Bc. Klára Veselá Pediatrická klinika 224 432 026
Mgr. Hana Veselá Ústav jazyků 224 435 805
Ivana Veselá Specializační vzdělávání 224 435 857
prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. Kardiologická klinika 224 434 900
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. Urologická klinika 224 434 804
Mgr. Věra Viertlová Ústav jazyků 224 435 805
Bc. Laura Vinklerová Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Marie Vitujová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 533
prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. Ústav patologické fyziologie 257 296 400
MUDr. Alena Vlachová Pneumologická klinika 224 436 601
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 600
MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 544
Mgr. Lucie Vodolánová Pediatrická klinika 224 432 028
Bc. Kateřina Vodolánová, DiS. Klinika dětské neurologie
Ing. Ivana Vohnická Ústav soudního lékařství
MUDr. Tomáš Vojáček Ústav soudního lékařství 266 083 439
PharmDr. Vladimíra Vojtová, Ph.D. Ústav farmakologie 257 296 452
MUDr. Pavel Vojtovič Dětské kardiocentrum 224 432 973
MUDr. Karel Vondrák Pediatrická klinika 224 432 044
Ing. Martin Voříšek Oddělení informačních systémů 224 439 100
Mgr. Pavel Votýpka Ústav biologie a lékařské genetiky
MUDr. Martina Vrabcová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 452
Ing. Petra Vrabcová Ústav imunologie 224 435 978
Karolina Vráblová Ústav histologie a embryologie 257 296 253
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 880
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 400