Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Ludmila Vacková Studijní oddělení 224435831 Email
MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D. Ústav fyziologie 257296222 Email
Mgr. David Vála Ústav anatomie Email
Dagmar Valentová Dětská psychiatrická klinika 224433401 Email
Ing. Jiří Valchář Oddělení informačních systémů 257296181 Email
Radim Vališ Neurologická klinika Email
MVDr. Taťána Valová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436521 Email
MUDr. Václava van der Meijs Ústav anatomie Email
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. Ústav soudního lékařství 266083438 Email
MUDr. Václav Vaniš Ústav lékařské mikrobiologie 224435394 Email
Magdalena Vaňkátová Pneumologická klinika 224436601 Email
MUDr. Žofia Varényiová, M.Sc. Pediatrická klinika Email
doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D. Ústav neurověd 257296421 Email
Mgr. Maryna Vasylkivska, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie Email
RNDr. Martina Vášková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436477 Email
Ing. Adéla Vávrová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Ing. Jan Vejvalka, Ph.D. Oddělení informačních systémů 257296180 Email
MUDr. Jiří Vejvoda Kardiologická klinika 224434952 Email
Bc. Klára Veselá Pediatrická klinika 224432026 Email
Mgr. Hana Veselá Ústav jazyků 257296805 Email
MUDr. Dan Veselý Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Email
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. Urologická klinika 224434804 Email
MUDr. Viktor Veselý Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Email
RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D. Neurologická klinika 224436801 Email
Mgr. Věra Viertlová Ústav jazyků 257296805 Email
MUDr. Aleš Vícha, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Mgr. Marie Vitujová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224435533 Email
prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. Ústav patologické fyziologie 257296403 Email
MUDr. Ondřej Vladyka Ústav imunologie Email
MUDr. Alena Vlachová Pneumologická klinika 224436672 Email
MUDr. Kateřina Vlachová Geriatrická interní klinika 224434830 Email
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224434600 Email
Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. Ústav fyziologie
doc. MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224433544 Email
Ing. Ivana Vohnická Ústav soudního lékařství
MUDr. Tomáš Vojáček Ústav soudního lékařství 266083439 Email
PharmDr. Vladimíra Vojtová, Ph.D. Ústav farmakologie 257296452 Email
Ing. Petra Vojtová Ekonomické oddělení 224435821 Email
MUDr. Pavel Vojtovič Dětské kardiocentrum 224432973 Email
MUDr. Karel Vondrák Pediatrická klinika 224432044 Email
MUDr. Dagmar Vondráková, Ph.D. Kardiologická klinika Email
MUDr. Kateřina Vopička Menclová, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN Email
Ing. Martin Voříšek Oddělení informačních systémů 224439100 Email
Mgr. Pavel Votýpka Ústav biologie a lékařské genetiky Email
Ing. Petra Vrabcová Ústav imunologie 224435978 Email
Karolina Vráblová Ústav histologie a embryologie 257296253 Email
Eduard Vybranovskyi Správa budov 257296727 Email
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. Neurologická klinika 224436880 Email
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435400 Email
Ing. Eva Vyšatová Klinika dětské hematologie a onkologie Email