Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Vít Campr Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 619
MUDr. Luis Fernando Casas Mendez Pneumologická klinika
MUDr. Jiří Cendelín, CSc. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 754
MUDr. Jiří Cerman, Ph.D. Neurologická klinika
prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
Daniela Cončev Rašková Interní klinika 224 434 002
Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D. Ústav epidemiologie
MUDr. Soňa Csémyová Pneumologická klinika 224 436 667
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 412