Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Markéta Racková Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Ing. Petra Rácová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439432 Email
MUDr. Dmitry Rakita, CSc. Pneumologická klinika 224436672 Email
Mgr. Michal Rataj Ústav imunologie 224435961 Email
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224435884 Email
doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432968 Email
Ing. Andrea Rennerová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436521 Email
RNDr. Leona Rezková Řezníčková Klinika dětské hematologie a onkologie 224436487 Email
doc. MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D. Kardiologická klinika 224434964 Email
doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D. Dermatovenerologická klinika 266082358 Email
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Klinika zobrazovacích metod 224438100 Email
MUDr. Milan Ročeň, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224435200 Email
MUDr. Jiří Roith Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435471 Email
Bc. Lucie Rosáková, DiS. Ekonomické oddělení 224435804 Email
Kateřina Rotterová Ekonomické oddělení Email
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224434201
Ing. Marta Rozumová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436413 Email
Iva Růžičková Klinika dětské hematologie a onkologie 224436401 Email
Ivana Růžičková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432809 Email
MUDr. Daniel Rybka Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432803 Email
prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. Klinika dětské chirurgie 224432463 Email
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973202905 Email