Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Ing. Petra Rácová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439432 Email
MUDr. Dmitry Rakita, CSc. Pneumologická klinika 224436672 Email
Mgr. Michaela Rampová, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Email
Mgr. Michal Rataj Ústav imunologie 224435961 Email
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224435884 Email
doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432968 Email
MUDr. Michaela Reiterová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436477 Email
Ing. Andrea Rennerová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436521 Email
RNDr. Leona Rezková Řezníčková Klinika dětské hematologie a onkologie 224436487 Email
doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D. Dermatovenerologická klinika 266082358 Email
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Klinika zobrazovacích metod 224438100 Email
MUDr. Milan Ročeň, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
MUDr. Jiří Roith Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435471 Email
MUDr. Sergii Romanov Ústav lékařské mikrobiologie Email
Ing. Lucie Rosáková Ekonomické oddělení 224435804 Email
MUDr. Pavel Roštok Ústav histologie a embryologie Email
Kateřina Rotterová Ekonomické oddělení 224435866 Email
MUDr. Michael Rousek, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN Email
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224434201
Ing. Marta Rozumová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436413 Email
MUDr. Tereza Rudová Klinika infekčních nemocí Email
Mgr. Šárka Russo Krátká Oddělení pro vědu a výzkum 224435839 Email
Iva Růžičková Klinika dětské hematologie a onkologie 224436401 Email
prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. Klinika dětské chirurgie 224432463 Email
Mgr. Marie Rychlá Klinika dětské hematologie a onkologie Email