Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Ing. Petra Rácová Klinika dětské hematologie a onkologie
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 432
MUDr. Dmitry Rakita, CSc. Pneumologická klinika 224 436 672
Mgr. Michal Rataj Ústav imunologie 224 435 961
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224 435 884
doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 968
Mgr. Kateřina Rejlová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
Ing. Andrea Rennerová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 521
RNDr. Leona Rezková Řezníčková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
doc. MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D. Kardiologická klinika 224 434 964
MUDr. Filip Rob, Ph.D. Dermatovenerologická klinika 266 082 358
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Klinika zobrazovacích metod 224 438 100
MUDr. Milan Ročeň, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 200
MUDr. Jiří Roith Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 471
MUDr. Robert Roland Kardiologická klinika
Bc. Lucie Rosáková, DiS. Ekonomické oddělení 224 435 804
Kateřina Rotterová Ekonomické oddělení
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 201
Ing. Marta Rozumová Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Klára Roženková, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 284
Iva Růžičková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 401
Ivana Růžičková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
MUDr. Daniel Rybka Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 803
prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. Klinika dětské chirurgie 224 432 463
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973 202 905