Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 325
Ing. Karolína Francová Studijní oddělení 224 435 833
MUDr. Tomáš Franěk, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 341
Ing. David Frolík Oddělení investiční výstavby 224 435 828
doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. Ústav anatomie 236 054 105
doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 489
Monika Froňková Ústav vědeckých informací 224 435 842
Vladislava Fulínová Neurologická klinika 224 436 809
Ing. Ivana Funková, MBA Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 501
Mgr. Markéta Gáboríková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 201
Mgr. Jan Gajdošík Ústav tělesné výchovy 272 082 506
Lucie Galdová, DiS. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
MUDr. Roman Gebauer Dětské kardiocentrum
Mgr. Jan Geryk, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 515
MUDr. Michal Goetz, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 224 433 468
doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc. Ústav epidemiologie 257 296 431
Veronika Grecová Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 521
MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 618
Srđan Grušanović, M.Sc. Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 367
MUDr. Jaromír Háček Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 628
Mgr. Kateřina Hajduková Ústav vědeckých informací 224 435 840
doc. MUDr. Petr Hájek, Ph.D. Kardiologická klinika 224 434 951
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. Ústav farmakologie 257 296 453
Mgr. Jiří Hammer, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 801
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Ústav fyziologie 257 296 202
Mgr. Miroslava Hančárová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 152
Eva Hansvenclová Kardiologická klinika 224 434 900
MUDr. Martin Hanus, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 438 856
Lucie Hanušková, MBA Specializační vzdělávání 224 435 856
RNDr. Jitka Hanzalová Neurologická klinika 224 436 870
RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 529
MUDr. Monika Hartmanová Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 618
MUDr. Zdeněk Havelka Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 438 380
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 852
Marie Havlová Studijní oddělení 224 435 830
MUDr. Markéta Havlovicová Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 552
Bc. Marie Hejlová Sekretariát děkanátu 224 435 801
Michaela Hercegová Stomatologická klinika dětí a dospělých 222 443 101
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Dermatovenerologická klinika 266 082 390
RNDr. MUDr. Eva Hergetová, CSc. Ústav anatomie 257 296 234
MUDr. Pavel Hermann Klinika ušní, nosní a krční 224 432 673
RNDr. Petr Heřman Ústav biofyziky 257 296 360
Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
Alice Hezinová Ústav patologické fyziologie 257 296 402
Hana Hiršalová Ústav tělesné výchovy 272 082 500
Michal Hladík Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 899
MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 130
MUDr. Ondřej Hloch Interní klinika 224 434 031
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 224 431 625

Stránky