Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Jan Naar, Ph.D. Interní klinika Email
MUDr. Zuzana Nedelská, M.Sc., Ph.D. Neurologická klinika Email
MUDr. Michael Nekula Urologická klinika Email
prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie Email
Mgr. Jan Neugebauer, Ph.D., MBA Ústav ošetřovatelství Email
MUDr. Vít Neuman, Ph.D. Pediatrická klinika Email
Ing. Minh Thao Nguyenová Ústav fyziologie 257296223 Email
PhDr. Hana Nikodemová Ústav ošetřovatelství 224435885 Email
MUDr. Anna Nohejlová Medková Onkologická klinika Email
MUDr. Marta Nováčková, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224434286 Email
MUDr. Vojtěch Novák Urologická klinika 224434816 Email
MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 224434777
MUDr. David Novák Ústav epidemiologie Email
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. Ústav fyziologie 257296201 Email
MUDr. Martina Nováková Geriatrická interní klinika 224434400 Email
MUDr. Michaela Nováková Dermatovenerologická klinika
MUDr. Julie Nováková Martínková Neurologická klinika Email
Mgr. Štěpánka Novotná Ústav lékařské mikrobiologie 224432066 Email
MUDr. Jiřina Novotná Ústav soudního lékařství Email
MUDr. Stanislav Novotný Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. Ústav histologie a embryologie 257296251 Email
MUDr. Karel Novotný, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224435257 Email
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224435353 Email
MUDr. Aneta Nyčová Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Email
MUDr. Alžběta Nýdlová Onkologická klinika Email