Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Jana Nečasová Ústav biofyziky 257 296 360
Mgr. Eva Nedozrálová Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie
RNDr. Luděk Nerad, CSc. Ústav fyziologie 257 296 201
MUDr. Klára Neureutterová Ústav soudního lékařství
PhDr. Hana Nikodemová Ústav ošetřovatelství 224 435 885
MUDr. Marta Nováčková, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 285
MUDr. Vojtěch Novák Urologická klinika 224 434 816
MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 224 434 777
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. Ústav fyziologie
MUDr. Martina Nováková Interní klinika 224 434 400
MUDr. Michaela Nováková Dermatovenerologická klinika
MUDr. Michaela Nováková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 477
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. Ústav histologie a embryologie
Ing. Filip Novotný Ústav fyziologie
MUDr. Karel Novotný, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 257
RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 355
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 353