Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Petr Fábera Neurologická klinika
Mgr. Petra Fabingerová Ústav jazyků 224 435 815
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 258
Dana Faltová Oční klinika dětí a dospělých 224 432 701
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. Interní klinika
Mgr. Martina Fejtková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
MUDr. Andrea Felšőová Ústav histologie a embryologie 257 296 252
doc. MUDr. Filip Fencl, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 059
MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 264
MUDr. Jiří Fiedler Kardiologická klinika 224 434 901
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. Pneumologická klinika 224 436 659
MUDr. Martin Filaun, CSc. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 404
doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 703
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 140
RNDr. Karel Fišer, Ph.D. Ústav bioinformatiky 224 436 489
MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 224 432 651
Ing. Olga Folková Personální a mzdové oddělení 224 435 825
Vlastimila Forejtová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 643
MUDr. Renata Formánková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 534
PhDr. Josef Förster, Ph.D. Ústav jazyků 224 435 809
RNDr. Kristina Forsterová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 521
MUDr. Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 325
MUDr. Tomáš Franěk, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 341
MUDr. Petra Frank Antonová, MBA Interní klinika
Ing. David Frolík Oddělení investiční výstavby 224 435 828
doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. Ústav anatomie 236 054 105
doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 489
Monika Froňková Ústav vědeckých informací 224 435 842
Vladislava Fulínová Neurologická klinika 224 436 809
Ing. Ivana Funková, MBA Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 501
MUDr. Eva Fürstová Ústav lékařské mikrobiologie