Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Petra Fabingerová Ústav jazyků 257296815 Email
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224434258 Email
Dana Faltová Oční klinika dětí a dospělých 224432701 Email
Hana Feixová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436404
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. Interní klinika Email
MUDr. Andrea Felšőová Ústav histologie a embryologie 257296252 Email
doc. MUDr. Filip Fencl, Ph.D. Pediatrická klinika 224432059 Email
Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D. Neurologická klinika Email
MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224435264 Email
MUDr. Jiří Fiedler Kardiologická klinika 224434901 Email
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. Pneumologická klinika 224436601 Email
MUDr. Martin Filaun, CSc. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435404 Email
doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc. Oční klinika dětí a dospělých 224432703 Email
Simona Fingermann Dandová Dermatovenerologická klinika 266082359 Email
doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D. Ústav bioinformatiky 257296391 Email
MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 224432651 Email
MUDr. Eva Flachsová, Ph.D. Pediatrická klinika Email
Kateřina Flodinová Studijní oddělení Email
MUDr. Marcela Fontana, Ph.D. Urologická klinika 224434854 Email
MUDr. Renata Formánková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436534 Email
PhDr. Josef Förster, Ph.D. Ústav jazyků 257296809 Email
MUDr. Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435325 Email
MUDr. Tomáš Franěk, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435341 Email
MUDr. Petra Frank Antonová, MBA, Ph.D. Interní klinika Email
prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. Ústav anatomie 236054105 Email
doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436489 Email
Monika Froňková Ústav vědeckých informací 224435842 Email
MUDr. Barbora Fryčová Ústav epidemiologie Email
Vladislava Fulínová Neurologická klinika 224436809 Email
Ing. Ivana Funková, MBA Ústav biologie a lékařské genetiky 224433501 Email
MUDr. Eva Fürstová Pediatrická klinika Email