Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Barbora Chabová Kardiologická klinika
PaedDr. Romana Chadimová Ústav jazyků 224 435 813
prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. Dětské kardiocentrum 224 432 950
prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. Interní klinika 224 434 051
MUDr. Zuzana Charvátová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257 296 405
doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D. Interní klinika 224 434 093
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D. Ústav anatomie
Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 309
doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 204
MUDr. Roman Chmel Gynekologicko-porodnická klinika
RNDr. Martina Chmelová, Ph.D. Ústav neurověd 257 296 423
MUDr. Renata Chmelová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 630
MUDr. Milan Chovanec, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 211
MUDr. Pavel Chrbolka, Ph.D. Ústav farmakologie 257 296 454
Mgr. Kateřina Chudá Pediatrická klinika 224 432 026
Bc. Petra Chumová Ústav fyziologie
Ing. Jan Chvojka Ústav fyziologie 257 296 373