Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Dana Čadková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 404
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 588
MUDr. Linda Čapková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 633
Mgr. Zdeněk Čech Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 260
Mgr. Kateřina Čechová, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 801
Mgr. Jana Čechová Studijní oddělení 224 435 870
MUDr. Marcela Čechová Urologická klinika 224 434 854
PaedDr. Ivan Čechovský Ústav tělesné výchovy 272 082 502
MUDr. Jana Čepová, MBA, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 303
MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D. Ústav epidemiologie 257 296 482
Bc. Michaela Čermáková Pediatrická klinika
MUDr. Rudolf Černý, CSc. Neurologická klinika 224 436 804
prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. Ústav patologické fyziologie 257 296 403
MUDr. Marie Česká Burdová, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 753