Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Barbora Chabová Kardiologická klinika
PaedDr. Romana Chadimová Ústav jazyků 224 435 813
prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. Dětské kardiocentrum 224 432 950
prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. Interní klinika 224 434 051
MUDr. Zuzana Charvátová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257 296 405
doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D. Interní klinika 224 434 093
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D. Ústav anatomie
Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 309
MUDr. Roman Chmel Gynekologicko-porodnická klinika
doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 204
RNDr. Martina Chmelová, Ph.D. Ústav neurověd 257 296 423
MUDr. Renata Chmelová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 630
MUDr. Milan Chovanec, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 211
MUDr. Pavel Chrbolka, Ph.D. Ústav farmakologie 257 296 454
Mgr. Kateřina Chudá Pediatrická klinika 224 432 026
Bc. Petra Chumová Ústav fyziologie
Ing. Jan Chvojka Ústav fyziologie 257 296 373
Mgr. Jan Illner Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 434 690
MUDr. Alena Jahodová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 380
Ing. Radek Janča Neurologická klinika
Ing. Petra Janečková Pediatrická klinika
Mgr. Michael Janek Ústav tělesné výchovy
MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D. Interní klinika 224 433 066
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 103
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 900
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. Urologická klinika 224 434 853
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224 435 884
prof. John Gordon Ralph Jefferys, B.Sc., Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 220
MDDr. Simona Jelínková Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
RNDr. Ján Jenčík Klinika dětské neurologie 224 436 788
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Ústav neurověd 257 296 422
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Neurologická klinika 224 436 804
Mgr. Petra Jeřábková Interní klinika 224 433 090
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. Neurologická klinika
Nikola Jílková Ústav anatomie
MUDr. Denisa Jindrová Kardiologická klinika 224 434 901
MUDr. Michaela Jirkovská Onkologická klinika 224 434 777
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA Ústav ošetřovatelství 224 435 886
Bc. Jan Jirsa, DiS. Oddělení investiční výstavby 257 296 670
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 201
Mgr. Eva Jogheeová Specializační vzdělávání 224 435 855
MUDr. Jakub Jonáš, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
MUDr. Mirka Jonášová Gynekologicko-porodnická klinika
Mgr. Romana Junková Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 818
MUDr. Michal Jurovčík Klinika ušní, nosní a krční 224 432 603
MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 454
MUDr. Simona Kadlecová Ústav histologie a embryologie 257 296 252
Mária Kafríková Ústav vědeckých informací 224 435 841
RNDr. Barbora Kaftanová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 205
Anna Birgitta Kägström, M.Sc. Ústav epidemiologie

Stránky