Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Ing. Jan Chvojka Ústav fyziologie
Mgr. Jan Illner Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 434 690
MUDr. Alena Jahodová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 380
Ing. Radek Janča Neurologická klinika
Ing. Petra Janečková Pediatrická klinika
Mgr. Michael Janek Ústav tělesné výchovy
MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D. Interní klinika 224 433 066
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 900
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. Urologická klinika 224 434 853
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224 435 884
prof. John Gordon Ralph Jefferys, B.Sc., Ph.D. Ústav fyziologie
MDDr. Simona Jelínková Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Mgr. Lenka Jelínková Oddělení investiční výstavby 257 296 696
RNDr. Ján Jenčík Klinika dětské neurologie 224 436 789
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Ústav neurověd 257 296 422
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Neurologická klinika 224 436 804
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. Neurologická klinika
Nikola Jílková Ústav anatomie
MUDr. Denisa Jindrová Kardiologická klinika 224 434 901
MUDr. Michaela Jirkovská Onkologická klinika 224 434 777
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA Ústav ošetřovatelství 224 435 886
Bc. Jan Jirsa, DiS. Oddělení investiční výstavby 257 296 670
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 201
Mgr. Eva Jogheeová Specializační vzdělávání 224 435 855
Mgr. Romana Junková Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 818
MUDr. Michal Jurovčík Klinika ušní, nosní a krční 224 432 603
MUDr. Kateřina Jůzlová, Ph.D. Dermatovenerologická klinika 266 082 358
MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 454
MUDr. Simona Kadlecová Ústav histologie a embryologie 257 296 252
Mária Kafríková Ústav vědeckých informací 224 435 841
RNDr. Barbora Kaftanová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 206
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Ústav anatomie 257 296 231
Michaela Kajšová Neurologická klinika
Šárka Kalašová Ústav histologie a embryologie 257 296 253
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
MUDr. Adam Kalina Neurologická klinika 224 436 801
RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 634
Mgr. Monika Kamenická Ústav neurověd 257 296 423
RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
Mgr. Pavla Kaňková Pediatrická klinika 224 432 028
Martina Karalová Personální a mzdové oddělení 224 435 865
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973 202 916
MUDr. Petr Kašpar Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224 435 942
Bc. Adam Kašpar Ústav tělesné výchovy
PhDr. Markéta Kašparová Parkanová Ústav tělesné výchovy 272 082 503
MUDr. Rami Katra, Ph.D. Klinika ušní, nosní a krční 224 432 661
MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 855
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Interní klinika 224 433 076
Mgr. Ivana Kejvalová Ústav jazyků 224 435 814
Ing. Andrea Kestlerová Ústav biofyziky 257 296 360

Stránky