Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433367 Email
MUDr. Jaromír Háček Ústav patologie a molekulární medicíny 224435628 Email
Mgr. Petra Hadlová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
doc. MUDr. Petr Hájek, Ph.D. Kardiologická klinika 224434951 Email
Bc. Ivana Hajníková, DiS. Personální a mzdové oddělení 224435811 Email
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. Ústav farmakologie 257296453 Email
Věra Hall Studijní oddělení 224435833 Email
MUDr. Daniela Hamaňová Ústav patologie a molekulární medicíny Email
Mgr. Jiří Hammer, Ph.D. Neurologická klinika 224436801 Email
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Ústav fyziologie 257296211 Email
MUDr. Filip Hanák Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Email
Mgr. Miroslava Hančárová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296152 Email
Eva Hansvenclová Kardiologická klinika 224434900 Email
MUDr. Martin Hanus, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224438856 Email
Lucie Hanušková, MBA Specializační vzdělávání 224435856 Email
RNDr. Jitka Hanzalová Neurologická klinika 224436870 Email
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432852 Email
MUDr. Markéta Havlovicová Ústav biologie a lékařské genetiky 224433552 Email
MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie Email
Mgr. Marie Hejlová Sekretariát děkanátu 224435801 Email
Bc. Sára Hejnicová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436487 Email
Renata Hercegová Stomatologická klinika dětí a dospělých Email
Michaela Hercegová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433101 Email
RNDr. Petr Heřman Ústav biofyziky 257296360 Email
Alice Hezinová Ústav patologické fyziologie Email
Hana Hiršalová Ústav tělesné výchovy 272082500 Email
MUDr. Štěpán Hlava Interní klinika Email
Jakub Hlávka, M.Phil., Ph.D. Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství Email
MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433130 Email
MUDr. Ondřej Hloch, Ph.D. Interní klinika 224434031
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 224431625 Email
Ing. Kateřina Hložková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436485 Email
MUDr. Tomáš Hnát Kardiologická klinika Email
MUDr. Hana Hnátová Kardiologická klinika Email
MUDr. Petr Hoffmann Interní klinika Email
doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D. Interní klinika Email
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. Chirurgická klinika 224434154 Email
MUDr. Dagmar Holá Interní klinika 224434092 Email
Jana Holacká Ústav biofyziky 257296360 Email
MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224435940 Email
MUDr. Zuzana Holubová Ústav patologické fyziologie Email
MUDr. Ingrid Homolová Kardiologická klinika 224434900 Email
doc. MUDr. Jakub Honěk, Ph.D. Kardiologická klinika 224434901 Email
MUDr. Martin Horáček Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433166 Email
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. Právní a projektové oddělení Email
MUDr. Michal Horáček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435404 Email
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc. Interní klinika 224433066 Email
Mgr. Hana Horáková, Ph.D. Neurologická klinika Email
Svetlana Horáková Personální a mzdové oddělení 224435817 Email
Mgr. Petr Horn Ústav tělesné výchovy 272082506 Email
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. Neurologická klinika 224436879 Email
doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. Ústav imunologie 224435963 Email
MUDr. Martin Horváth, Ph.D. Kardiologická klinika 224434900 Email
Bc. Kamila Horváthová, DiS. Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224435861 Email
Mgr. Jana Hořovská Ústav farmakologie Email
Mgr. Lenka Hovorková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436524 Email
MVDr. Jan Hraběta, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436474 Email
doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. Pediatrická klinika 224432098 Email
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. Dětská psychiatrická klinika 224433401 Email
MUDr. Lucie Hrdličková Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Miroslav Hricko Gynekologicko-porodnická klinika Email
Bc. Ludmila Hrnčířová Fakultní zvěřinec Email
Mgr. Jaroslava Hromádková Ústav ošetřovatelství 224435884 Email
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436477 Email
RNDr. Bohdana Hrušková, Ph.D. Ústav fyziologie 257296217 Email
Bc. Michaela Hrůšová, DiS. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435302 Email
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224432395 Email
MUDr. Milan Hubáček Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433150 Email
Mgr. Klára Hubáčková Ústav lékařské mikrobiologie Email
Hedvika Hubáčková Studijní oddělení 224435830 Email
MUDr. Radovan Hudák Ústav anatomie 257296237 Email
Mgr. Kateřina Hůlková Ústav jazyků 257296815 Email
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D. Ústav anatomie Email
MUDr. Jakub Hurych Ústav lékařské mikrobiologie 224435363 Email
Anna Hurychová Ústav bioinformatiky 257296391 Email
MUDr. Jaroslav Hylmar Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
Veronika Hypešová Ústav histologie a embryologie 257296253 Email