Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Bc. Karolína Kordačová Ústav fyziologie 257 296 308
Mgr. Lucie Korecová Ústav vědeckých informací 224 435 852
MUDr. Radana Kotalová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 256
MUDr. Jan Kotaška Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 438 652
doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 341
Kateřina Koubková Sekretariát děkanátu 224 435 862
MUDr. Karel Koubský, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 959
MUDr. Václav Koucký, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 295
Ivana Koudelková Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 201
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 224 433 403
Alena Koutská Onkologická klinika 224 434 701
MUDr. Jan Kovanda Dětské kardiocentrum 224 432 959
MUDr. Zuzana Kováříková, Ph.D. Pneumologická klinika
Mgr. Andrea Kovaříková Ústav tělesné výchovy
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 580
Bc. Jana Kozáková Správa budov 257 296 111
MUDr. Lenka Kozlíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
MUDr. Pavel Kožner, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých
MDDr. Nicole Králíčková Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Mgr. Kristýna Králíková Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Eliška Králová Ústav jazyků 224 435 808
Mgr. Lenka Kramná, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 260
Vladimíra Kratinová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 625
MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 308
MUDr. Josef Kraus, CSc. Klinika dětské neurologie 224 433 353
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Svatava Krejčová Neurologická klinika
MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 536
Mgr. Petra Kremserová Klinika dětské hematologie a onkologie
BcA. Linda Kriegerbecková Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 895
RNDr. Lenka Krsková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 634
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 300
MUDr. Barbora Krupičková Ústav soudního lékařství
MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 444
Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. Pediatrická klinika 224 435 355
MUDr. David Krýsl, Ph.D. Neurologická klinika
Adriana Křáková Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 829
MUDr. Jana Křenek Malíková, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
MUDr. Anna Křepelová, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 576
Mgr. Klára Křivánková Pediatrická klinika
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 207
MUDr. Jan Kříž, Ph.D. Urologická klinika 224 432 462
MUDr. Veronika Křížková, MBA Dermatovenerologická klinika 266 082 351
PhDr. Radim Kubeš Ústav vědeckých informací 224 435 848
doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Onkologická klinika
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 308
MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 922

Stránky