Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Pavel Kožner, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých
MDDr. Nicole Králíčková Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Mgr. Kristýna Králíková Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Eliška Králová Ústav jazyků 224 435 808
RNDr. Martin Kráľovič Ústav biofyziky 257 296 360
Mgr. Lenka Kramná, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 260
Vladimíra Kratinová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 625
MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 201
MUDr. Josef Kraus, CSc. Klinika dětské neurologie 224 433 353
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky
MUDr. Tomáš Krejčí Chirurgická klinika 224 434 165
MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 536
Mgr. Petra Kremserová Klinika dětské hematologie a onkologie
BcA. Linda Kriegerbecková Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 895
RNDr. Lenka Krsková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 634
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 300
MUDr. Barbora Krupičková Ústav soudního lékařství
MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 444
Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. Pediatrická klinika 224 435 355
Adriana Křáková Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 829
MUDr. Anna Křepelová, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 576
MUDr. Jan Kříž, Ph.D. Urologická klinika 224 432 462
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 207
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
MUDr. Veronika Křížková, MBA Dermatovenerologická klinika 266 082 351
PhDr. Radim Kubeš Ústav vědeckých informací 224 435 848
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. Ústav fyziologie
MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
MUDr. Peter Kubuš, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 922
RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 303
Mgr. Petra Kučerová, Ph.D. Pediatrická klinika
Ing. Jan Kudláček, DiS. Ústav fyziologie
MUDr. Martin Kudr, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 358
MDDr. Lumír Kudrna Stomatologická klinika dětí a dospělých
MUDr. Radim Kukla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 421
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Pediatrická klinika
Mgr. Ing. Tereza Kůstková Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 929
Ing. Eva Kuželová Oddělení investiční výstavby 257 296 110
Mgr. Daniela Kužílková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Interní klinika 224 434 001
Mgr. Salome Kylarová, Ph.D. Ústav fyziologie
MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod 224 435 033
Ilona Kyselová Ústav imunologie 224 435 961
Mgr. Šárka Kysilková Oddělení investiční výstavby 224 435 828
prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 860
MUDr. Lucie Lančová Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 667
MUDr. Daniel Langer Chirurgická klinika ÚVN 973 202 916
Michael Lasota Oddělení technické podpory 224 435 834
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 436 789

Stránky