Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 454
MUDr. Simona Kadlecová Ústav histologie a embryologie 257 296 252
Mária Kafríková Ústav vědeckých informací 224 435 841
RNDr. Barbora Kaftanová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 205
Anna Birgitta Kägström, M.Sc. Ústav epidemiologie
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Ústav anatomie 257 296 231
Michaela Kajšová Neurologická klinika
MUDr. Petr Kala Kardiologická klinika
Šárka Kalašová Ústav histologie a embryologie 257 296 253
MUDr. Adam Kalina Neurologická klinika 224 436 801
prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
doc. RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 634
MUDr. Jaroslav Kalvach Chirurgická klinika ÚVN
Mgr. Monika Kamenická Ústav neurověd 257 296 423
RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
Mgr. Pavla Kaňková Pediatrická klinika 224 432 028
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973 202 916
MUDr. Petr Kašpar Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224 435 942
Bc. Adam Kašpar Ústav tělesné výchovy
MUDr. Rami Katra, Ph.D. Klinika ušní, nosní a krční 224 432 661
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 855
prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Interní klinika 224 433 076
Mgr. Ivana Kejvalová Ústav jazyků 224 435 814
MUDr. Lucie Kešnerová Klinika ušní, nosní a krční 224 432 658
Ing. Eva Klapková, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 325
Mgr. Petr Klein Ústav tělesné výchovy 272 082 506
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 983
Mgr. Bc. Šárka Klokočková Ústav ošetřovatelství 224 435 884
MUDr. Magdaléna Kloubcová, Ph.D. Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Hana Klučková Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 527
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. Ústav farmakologie 257 296 450
Miluše Knauerová Personální a mzdové oddělení 224 435 811
RNDr. Ing. Juliana A. Knociková, Ph.D. Ústav fyziologie
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 264
MUDr. Eva Koblihová Chirurgická klinika ÚVN 973 202 908
MUDr. Miroslav Koblížek Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 645
MUDr. Petr Kocián, Ph.D. Chirurgická klinika 224 434 157
doc. PhDr. Jana Kocourková Dětská psychiatrická klinika 224 433 456
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 156
Dana Kočárníková Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 608
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 600
Lenka Kohoutová Ústav neurověd 257 296 424
MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 309
Ing. Petra Kochová, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 201
Mgr. Kateřina Kolářová Pediatrická klinika
Ing. Ivan Kolman Ústav anatomie
MUDr. Petr Kolouch, MBA Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 436 708
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. Pediatrická klinika 224 432 091
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Klinika dětské neurologie 224 433 373
Andrea Komarová Studijní oddělení 224 435 835
MUDr. Vladimír Komrska, CSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 403
MUDr. Kateřina Kopečková Onkologická klinika 224 434 711
MUDr. Zdeněk Kopečný Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 438 853
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. Ústav anatomie 224 965 780
Bc. Karolína Kordačová Ústav fyziologie 257 296 308
Mgr. Lucie Korecová Ústav vědeckých informací 224 435 852
MUDr. Radana Kotalová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 256
doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 341
MUDr. Jan Kotaška Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 438 652
Kateřina Koubková Sekretariát děkanátu 224 435 862
MUDr. Karel Koubský, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 959
MUDr. Václav Koucký, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 295
Ivana Koudelková Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 201
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 224 433 403
Alena Koutská Onkologická klinika 224 434 701
MUDr. Jan Kovanda Dětské kardiocentrum 224 432 959
MUDr. Zuzana Kováříková, Ph.D. Pneumologická klinika
Mgr. Andrea Kovaříková Ústav tělesné výchovy
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 580
Bc. Jana Kozáková Správa budov 257 296 111
MUDr. Lenka Kozlíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
MUDr. Pavel Kožner, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých
MDDr. Nicole Králíčková Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Mgr. Kristýna Králíková Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Eliška Králová Ústav jazyků 224 435 808
Mgr. Lenka Kramná, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 260
Vladimíra Kratinová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 625
MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 308
MUDr. Josef Kraus, CSc. Klinika dětské neurologie 224 433 353
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Svatava Krejčová Neurologická klinika
MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 536
Mgr. Petra Kremserová Klinika dětské hematologie a onkologie
BcA. Linda Kriegerbecková Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 895
RNDr. Lenka Krsková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 634
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 300
MUDr. Barbora Krupičková Ústav soudního lékařství
MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 444
Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. Pediatrická klinika 224 435 355
MUDr. David Krýsl, Ph.D. Neurologická klinika
Adriana Křáková Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 829
MUDr. Jana Křenek Malíková, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
MUDr. Anna Křepelová, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 576
Mgr. Klára Křivánková Pediatrická klinika
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 207
MUDr. Jan Kříž, Ph.D. Urologická klinika 224 432 462
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
MUDr. Veronika Křížková, MBA Dermatovenerologická klinika 266 082 351
doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Onkologická klinika
PhDr. Radim Kubeš Ústav vědeckých informací 224 435 848
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 308
MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 922
MUDr. Matěj Kučera Ústav epidemiologie
RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 303
Mgr. Klára Kučerová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D. Klinika dětské chirurgie
Ing. Jan Kudláček, DiS., Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 200
MUDr. Martin Kudr, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 358
MUDr. Radim Kukla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 421
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Pediatrická klinika
MUDr. Vojtěch Kunc Ústav anatomie
Mgr. Tereza Kuníková Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Ing. Tereza Kůstková Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 929
Ing. Eva Kuželová Oddělení investiční výstavby 257 296 110
Mgr. Daniela Kužílková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Geriatrická interní klinika 224 434 001
Mgr. Salome Kylarová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 373
MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod 224 435 033
Ilona Kyselová Ústav imunologie 224 435 961
Mgr. Šárka Kysilková Oddělení investiční výstavby 224 435 828