Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436454 Email
Mária Kafríková Ústav vědeckých informací 224435841 Email
RNDr. Barbora Kaftanová, Ph.D. Ústav fyziologie 257296205 Email
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Ústav anatomie 257296231 Email
doc. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. Ústav anatomie Email
MUDr. Michaela Kajšová Neurologická klinika Email
Ing. David Kala Ústav fyziologie 257 296 200 Email
MUDr. Petr Kala, Ph.D. Kardiologická klinika Email
Šárka Kalašová Ústav histologie a embryologie 257296253 Email
prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436487 Email
MUDr. Adam Kalina Neurologická klinika 224436802 Email
Mgr. Kateřina Kalkušová Ústav imunologie Email
MUDr. Jaroslav Kalvach, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN Email
Jana Kamicová Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432801 Email
RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436487 Email
MUDr. Veronika Karádyová Gynekologicko-porodnická klinika Email
MUDr. Jiří Karásek, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973202916 Email
Ing. Radek Kasl, DiS. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
MUDr. Petr Kašpar Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224435942 Email
Mgr. Adam Kašpar Ústav tělesné výchovy Email
MUDr. Rami Katra, Ph.D. Klinika ušní, nosní a krční 224432656 Email
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432855 Email
prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Interní klinika 224433076 Email
Mgr. Ivana Kejvalová Ústav jazyků 257296813 Email
MUDr. Jakub Kerner Dětská psychiatrická klinika 224433450 Email
MUDr. Petra Keslová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie Email
doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435325 Email
Mgr. Petr Klein Ústav tělesné výchovy 272082506 Email
MUDr. Michaela Klimeš Lipánová Onkologická klinika Email
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. Ústav imunologie 224435950 Email
Mgr. Bc. Šárka Klokočková Ústav ošetřovatelství 224435884 Email
MUDr. Magdaléna Kloubcová, Ph.D. Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433171 Email
MUDr. Petr Kmoníček Kardiologická klinika Email
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. Ústav farmakologie 257296450 Email
Ing. Soňa Knířová Oddělení pro vědu a výzkum 224435869 Email
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439264 Email
MUDr. Eva Koblihová, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN 973202908 Email
MUDr. Miroslav Koblížek Ústav patologie a molekulární medicíny 224435645 Email
MUDr. Petr Kocián, Ph.D. Chirurgická klinika 224434157 Email
doc. PhDr. Jana Kocourková Dětská psychiatrická klinika 224433456 Email
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296156 Email
Dana Kočárníková Ústav patologie a molekulární medicíny 224435601 Email
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435657 Email
Mgr. Aneta Kodytková Pediatrická klinika Email
Lenka Kohoutová Ústav neurověd 257296424 Email
MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257296309 Email
Mgr. Matúš Kolárik Klinika dětské hematologie a onkologie Email
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439201 Email
Mgr. Kateřina Kolářová Pediatrická klinika Email
Ing. Ivan Kolman Ústav anatomie Email
MUDr. Petr Kolouch, MBA Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224436708 Email
MUDr. David Kolouch Dětská psychiatrická klinika 224433468 Email
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. Pediatrická klinika 224432091 Email
MgA. Bc. Kristýna Kolovratová Oddělení komunikace a vnějších vztahů Email
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Klinika dětské neurologie 224433373 Email
Andrea Komarová Studijní oddělení 224435835 Email
Mgr. Petra Komersová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Tomáš Kopáňko Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. Onkologická klinika 224434711 Email
MUDr. Zdeněk Kopečný Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224438853 Email
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. Ústav anatomie 224965780 Email
Mgr. Lucie Korecová Ústav vědeckých informací 224435852 Email
doc. RNDr. Hana Kosek, CSc. Pediatrická klinika 224432260 Email
Petr Kostohryz Oddělení technické podpory 224435834 Email
MUDr. Radana Kotalová, CSc. Pediatrická klinika 224432256 Email
MUDr. Jan Kotaška, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224438652 Email
doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435341 Email
Kateřina Koubková Právní a projektové oddělení 224435862 Email
MUDr. Karel Koubský, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432959 Email
MUDr. Václav Koucký, Ph.D. Pediatrická klinika 224432295
Irena Koudelková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
Ivana Koudelková Gynekologicko-porodnická klinika 224434201 Email
Mgr. Ludmila Koukalová Ústav neurověd Email
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 224433458 Email
Alena Koutská Onkologická klinika 224434701 Email
MUDr. Jan Kovanda, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432959 Email
Mgr. Andrea Kovaříková Ústav tělesné výchovy 272082504 Email
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224435580 Email
Bc. Jana Kozáková Správa budov 257296111 Email
Kateřina Kozlowski Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Email
MUDr. Pavel Kožner, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých Email
Mgr. et Mgr. Branislav Krajčovič Ústav fyziologie Email
MUDr. Jan Král, Ph.D., MBA Interní klinika Email
Ing. Michaela Králíková, Ph.D. Ústav fyziologie 257296373 Email
Mgr. Eliška Králová Ústav jazyků 257296808 Email
MUDr. Martina Krásová, Ph.D. Dermatovenerologická klinika 266082359
Vladimíra Kratinová Ústav patologie a molekulární medicíny 224435625 Email
MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D. Ústav fyziologie 257296201 Email
MUDr. Josef Kraus, CSc. Klinika dětské neurologie 224433353 Email
Mgr. Kateřina Krausová Ústav imunologie Email
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky Email
Ing. Jana Krejčíková Klinika dětské neurologie Email
MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224433536 Email
BcA. Linda Kriegerbecková Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224435861 Email
RNDr. Lenka Krsková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435634 Email
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433300 Email
MUDr. Andreas Krüger, Ph.D. Interní klinika Email
MUDr. Barbora Krupičková Ústav soudního lékařství
doc. MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436444 Email
Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224435355 Email
MUDr. David Krýsl, Ph.D. Neurologická klinika Email
MUDr. Jana Křenek Malíková, Ph.D. Pediatrická klinika 224432026 Email
PhDr. Mgr. Kateřina Křenová Oddělení komunikace a vnějších vztahů Email
MUDr. Anna Křepelová, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224433576 Email
MUDr. Jan Kříž, Ph.D. Urologická klinika 224432462 Email
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439207 Email
Mgr. Gabriela Křížková Neurologická klinika Email
Bc. Monika Kseňáková Neurologická klinika Email
Mgr. Eliška Kšírová Ústav bioinformatiky Email
PhDr. Radim Kubeš Ústav vědeckých informací 224435848 Email
doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Onkologická klinika Email
MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436580 Email
doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432922 Email
RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257296303 Email
MUDr. Matěj Kučera Ústav epidemiologie 257296430 Email
Mgr. Klára Kučerová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Email
MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D. Klinika dětské chirurgie Email
Ing. Jan Kudláček, DiS., Ph.D. Ústav fyziologie 257296373 Email
MUDr. Martin Kudr, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433358 Email
MUDr. Radim Kukla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435421 Email
RNDr. Marie Kuklová Ústav epidemiologie Email
MUDr. Vojtěch Kunc, Ph.D. Ústav anatomie Email
MUDr. Michaela Kuzmiak, Ph.D. Neurologická klinika Email
Mgr. Daniela Kužílková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436477 Email
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Geriatrická interní klinika 224434560 Email
Iliya Dauda Kwoji, M.Sc., Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie Email
Mgr. Salome Kylarová, Ph.D. Ústav fyziologie 257296373 Email
doc. MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod 224435033 Email
Ilona Kyselová Ústav imunologie 224435961 Email