Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Ing. Kateřina Hložková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 485
Ing. Kateřina Hodaňová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 529
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. Chirurgická klinika 224 434 100
MUDr. Dagmar Holá Interní klinika 224 434 092
MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224 435 940
MUDr. Ingrid Homolová Kardiologická klinika 224 434 900
MUDr. Jakub Honěk, Ph.D. Kardiologická klinika 224 434 901
Dagmar Honsová Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Michal Horáček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 404
MUDr. Martin Horáček Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 166
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc. Interní klinika 224 433 066
MUDr. Jiří Horák Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 166
Mgr. Petr Horn Ústav tělesné výchovy 272 082 506
Ing. Gabriela Horňáková Ekonomické oddělení 224 435 823
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 879
doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 963
MUDr. Martin Horváth Kardiologická klinika 224 434 900
MUDr. Jiří Houda, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 931
Mgr. Lenka Hovorková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
MVDr. Jan Hraběta, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 474
doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. Oddělení pro vědu a výzkum 224 432 098
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. Dětská psychiatrická klinika 224 433 401
MUDr. Lucie Hrdličková Klinika dětské hematologie a onkologie
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 477
PhDr. Marta Hrušková Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224 435 845
Ing. Kateřina Hrušková Klinika dětské hematologie a onkologie
Bc. Michaela Hrůšová, DiS. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 302
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 470
MUDr. Milan Hubáček Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 150
Hedvika Hubáčková Studijní oddělení 224 435 831
MUDr. Radovan Hudák Ústav anatomie 257 296 237
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D. Ústav anatomie
MUDr. Jakub Hurych Pediatrická klinika 224 435 351
Veronika Hypešová Ústav histologie a embryologie 257 296 253
PaedDr. Romana Chadimová Ústav jazyků 224 435 813
prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. Dětské kardiocentrum 224 432 950
RNDr. Karel Chalupský, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 220
prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. Interní klinika 224 434 051
MUDr. Zuzana Charvátová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257 296 405
doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D. Interní klinika 224 434 093
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D. Ústav anatomie
Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 309
doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 204
Mgr. Anna Chmelařová Klinika dětské neurologie
RNDr. Martina Chmelová, Ph.D. Ústav neurověd 257 296 423
MUDr. Renata Chmelová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 630
MUDr. Milan Chovanec, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 218
MUDr. Pavel Chrbolka, Ph.D. Ústav farmakologie 257 296 454
Mgr. Kateřina Chudá Pediatrická klinika 224 432 026
MUDr. Ondřej Chudomel, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 854

Stránky