Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Markéta Havlovicová Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 552
MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie
Bc. Marie Hejlová Sekretariát děkanátu 224 435 801
Michaela Hercegová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 101
MUDr. Pavel Hermann Klinika ušní, nosní a krční 224 432 673
RNDr. Petr Heřman Ústav biofyziky 257 296 360
Alice Hezinová Ústav patologické fyziologie 257 296 402
Hana Hiršalová Ústav tělesné výchovy 272 082 500
Michal Hladík Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 899
MUDr. Štěpán Hlava Interní klinika
MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBA Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 130
MUDr. Ondřej Hloch Interní klinika 224 434 031
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 224 431 625
Ing. Kateřina Hložková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 485
MUDr. Tomáš Hnát Kardiologická klinika
MUDr. Hana Hnátová Kardiologická klinika
Ing. Kateřina Hodaňová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 529
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. Chirurgická klinika 224 434 154
MUDr. Dagmar Holá Interní klinika 224 434 092
MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224 435 940
MUDr. Ingrid Homolová Kardiologická klinika 224 434 900
MUDr. Jakub Honěk, Ph.D. Kardiologická klinika 224 434 901
MUDr. Martin Horáček Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 166
MUDr. Michal Horáček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 404
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc. Interní klinika 224 433 066
MUDr. Jiří Horák Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 166
Mgr. Petr Horn Ústav tělesné výchovy 272 082 506
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 879
MUDr. Martin Horváth Kardiologická klinika 224 434 900
doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 963
MUDr. Lucie Hoskovcová Interní klinika
MUDr. Jiří Houda, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 931
Mgr. Lenka Hovorková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
MVDr. Jan Hraběta, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 474
doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. Oddělení pro vědu a výzkum 224 432 098
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. Dětská psychiatrická klinika 224 433 401
MUDr. Lucie Hrdličková Klinika dětské hematologie a onkologie
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 477
Ing. Kateřina Hrušková Klinika dětské hematologie a onkologie
PhDr. Marta Hrušková Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224 435 845
Bc. Michaela Hrůšová, DiS. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 302
MUDr. Milan Hubáček Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 150
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 470
Hedvika Hubáčková Studijní oddělení 224 435 831
Mgr. Barbora Hubená Klinika dětské neurologie
MUDr. Radovan Hudák Ústav anatomie 257 296 237
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D. Ústav anatomie
MUDr. Jakub Hurych Pediatrická klinika 224 435 351
Anna Hurychová Ústav bioinformatiky
Veronika Hypešová Ústav histologie a embryologie 257 296 253

Stránky