Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Miroslava Kari Adamcová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Dagmar Adamíková Ústav farmakologie 257 296 452
MUDr. Kateřina Adamovičová Pediatrická klinika
Mgr. Irena Adkins, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 961
MUDr. Radka Adlová Kardiologická klinika 224 434 961
MUDr. Azzat Al-Redouan Ústav anatomie 257 296 232
MUDr. David Alan Kardiologická klinika 224 434 952
Meritxell Alberich Jorda, M.Sc., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
Natividad Alquezar Artieda Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
MUDr. Anne Tharindi Shenali Dias Amaratunga Pediatrická klinika 224 432 089
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266 082 702
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky 257 296 350
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 801
prof. Rostislav Andel, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Ústav neurověd 241 062 050
Mgr. Petr Andreas, Ph.D. Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 851
Francesco Angelucci, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Milena Antušková Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 387
JUDr. Iveta Aubrechtová Sekretariát děkanátu 224 435 812