Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. Neurologická klinika 224436860 Email
MUDr. Martina Laczó, Ph.D. Neurologická klinika 224436879 Email
MUDr. Lucie Lančová Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224434667 Email
Ing. Lucie Landová, DiS. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436414 Email
Bc. Danica Langer Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Daniel Langer Chirurgická klinika ÚVN 973202916 Email
Ing. Vladyslav Larionov Pediatrická klinika Email
Jaroslav Láska Správa budov 257296116 Email
doc. MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224436788 Email
RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 224435997 Email
Ing. Milan Lauber, Ph.D. Ústav fyziologie 257296308 Email
Romana Laušerová Ústav lékařské mikrobiologie 224435390 Email
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika 224432000 Email
MUDr. Ondřej Lerch, Ph.D. Neurologická klinika Email
MUDr. Tereza Lerchová, Ph.D. Pediatrická klinika Email
MUDr. Zuzana Libá, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433834 Email
Mgr. MUDr. Jana Libertínová, Ph.D. Neurologická klinika
Mgr. Malgorzata Libik, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224433529 Email
doc. MUDr. Petr Libý, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Email
MUDr. Michaela Lifková Klinika dětské neurologie Email
Mgr. Stanislava Lindenthalová Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224435861 Email
Olga Linhartová Klinika infekčních nemocí Email
MUDr. Zdeněk Linke Onkologická klinika 224434701 Email
Filip Linx Oddělení technické podpory 224435893 Email
Bc. Romana Lipinová Neurologická klinika Email
MUDr. Pavlína Lisá Pneumologická klinika 224436601 Email
Mgr. Karolína Liška, Ph.D. Ústav fyziologie 257296220 Email
Ing. Karolína Litošová Ústav lékařské mikrobiologie Email
PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny Email
Bc. Pavla Luknárová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436413 Email
Aleš Lukš Klinika dětské hematologie a onkologie 224436453 Email
Ing. Michaela Lukšanová Ekonomické oddělení 224435822 Email
Mgr. Hana Lukšanová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257296303 Email
Petra Luptáková Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224434601 Email
Mgr. Vendula Lužná, Ph.D. Ústav fyziologie 257296373 Email
MUDr. Daniela Lžičařová Ústav lékařské mikrobiologie 224435388 Email