Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Andrea Zajacová Pneumologická klinika Email
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435601 Email
Mgr. Kateřina Zámečníková Ústav ošetřovatelství 224435884 Email
Mgr. Juan Zamora Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224435897 Email
MUDr. Ester Zápotocká Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436457 Email
MUDr. Pavel Záruba Chirurgická klinika ÚVN 973202907 Email
MUDr. Kateřina Zárubová Neurologická klinika 224436885 Email
MUDr. Jana Zárubová Neurologická klinika 224436801 Email
Mgr. Zdeněk Zárybnický Ústav jazyků 224435809 Email
Mgr. Kristýna Zavadilová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Ing. Rita Zdrubecká Ekonomické oddělení 224435821 Email
MUDr. Michaela Zelinová Ústav biologie a lékařské genetiky Email
Mgr. Irena Zentsova Ústav imunologie Email
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. Pediatrická klinika 224432059 Email
Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 257296162 Email
MUDr. Jiří Zika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224436705 Email
Ing. Jaroslav Zikmund Ústav soudního lékařství 266083431 Email
MUDr. Petra Zimolová Kardiologická klinika 224434969 Email
doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224432102 Email
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433352 Email
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436580 Email
Ing. Hana Zůnová Ústav biologie a lékařské genetiky Email
Mgr. Terezie Zuntychová Neurologická klinika Email
Mgr. Martina Zwyrtková Klinika dětské hematologie a onkologie 224436524 Email