Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Andrea Zajacová Pneumologická klinika Email
Petra Zajíčková Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Email
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435601 Email
MUDr. Ester Zápotocká Klinika dětské hematologie a onkologie Email
doc. MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436457 Email
MUDr. Pavel Záruba Chirurgická klinika ÚVN 973202907 Email
MUDr. Kateřina Zárubová Neurologická klinika 224436885 Email
MUDr. Jana Zárubová Neurologická klinika 224436801 Email
Mgr. Zdeněk Zárybnický Ústav jazyků 257296809 Email
Mgr. Kristýna Zavadilová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Tereza Zdobinská Urologická klinika 224434848 Email
Mgr. Markéta Zeithammerová Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224435845 Email
Mgr. Irena Zentsova Ústav imunologie Email
Bc. Pavla Zídková Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224435836 Email
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. Pediatrická klinika 224432059 Email
Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 257296162 Email
MUDr. Jiří Zika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224436705 Email
Mgr. Jaroslava Zíková Ústav lékařské mikrobiologie Email
MUDr. Petra Zimolová Kardiologická klinika 224434969 Email
MUDr. Jiří Oskar Zmek Klinika nukleární medicíny a endokrinologie Email
doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224432102 Email
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433352 Email
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436580 Email