Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 635
Mgr. Kateřina Zámečníková Ústav ošetřovatelství 224 435 884
Mgr. Juan Zamora Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 897
MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 457
MUDr. Pavel Záruba Chirurgická klinika ÚVN 973 202 907
MUDr. Kateřina Zárubová Neurologická klinika 224 436 885
MUDr. Jana Zárubová Neurologická klinika 224 436 801
Mgr. Zdeněk Zárybnický Ústav jazyků 224 435 809
Ing. Rita Zdrubecká Ekonomické oddělení 224 435 821
MUDr. Michaela Zelinová Ústav biologie a lékařské genetiky
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 059
Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 257 296 162
MUDr. Jiří Zika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 436 705
Ing. Jaroslav Zikmund Ústav soudního lékařství 266 083 431
MUDr. Petra Zimolová Kardiologická klinika 224 434 969
doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 102
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 352
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
Ing. Hana Zůnová Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Martina Zwyrtková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524