Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Kateřina Táborská Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 618
Ing. Pavla Táborská Ústav imunologie 224 435 968
Irini Tasiula Kardiologická klinika 224 434 900
MUDr. Terézia Tavačová Ústav biologie a lékařské genetiky
MUDr. Jana Tejnická, MBA Pediatrická klinika 224 432 003
Mgr. Gracian Tejral, Ph.D. Ústav biofyziky 257 296 360
MUDr. David Tesař, CSc. Kardiologická klinika 224 434 962
MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 656
MUDr. Pavel Tesner Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 530
MUDr. Dana Thomasová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky
Daniel Thürner Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 413
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 224 432 501
Miloš Titzenthaler Správa budov 257 296 100
MUDr. Jakub Tkaczyk Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 101
Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 355
Renata Todtová Klinika dětské neurologie 224 433 302
MUDr. Petr Tomášek, Ph.D. Ústav soudního lékařství 266 083 437
MUDr. Martin Tomášek Neurologická klinika 224 436 801
Ing. Romana Tomašíková Oddělení investiční výstavby 257 296 207
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 803
MUDr. Viktor Tomek, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 941
MUDr. Jan Tomis Kardiologická klinika 224 434 901
PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224 435 837
Simona Tomšů Pediatrická klinika 224 432 026
MUDr. Ledjona Toni Pediatrická klinika 224 432 253
Petra Toxová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 615
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 800
MUDr. Martin Trefný Pneumologická klinika 224 436 651
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. Oddělení pro vědu a výzkum 224 436 580
MUDr. Ing. Tomáš Trnavský Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 855
Andrea Trnková Ústav patologické fyziologie 257 296 402
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266 083 197
prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc. Dermatovenerologická klinika 266 082 390
Mgr. Petr Tříska, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
Hana Tůmová, DiS. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 201
Mgr. Lucie Týfová Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 858