Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Kryštof Tabery, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika
Ing. Pavla Táborská, Ph.D. Ústav imunologie 224435968 Email
MUDr. Kateřina Táborská Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224434660 Email
Irini Tasiula Kardiologická klinika 224434900 Email
MUDr. Adéla Tefr Faridová Ústav patologické fyziologie Email
MUDr. Jana Tejnická, MBA Pediatrická klinika 224432003 Email
Mgr. Gracian Tejral, Ph.D. Ústav biofyziky 257296360 Email
doc. MUDr. Lucie Teplá Riedlbauchová, Ph.D. Kardiologická klinika 224434964 Email
MUDr. David Tesař, CSc. Kardiologická klinika 224434962 Email
MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435656 Email
MUDr. Pavel Tesner, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224433530 Email
MUDr. Dana Thomasová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky Email
Daniel Thürner Klinika dětské hematologie a onkologie 224436413 Email
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 224432553 Email
MUDr. Jakub Tkaczyk Gynekologicko-porodnická klinika 224432101 Email
Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224435355 Email
Renata Todtová Klinika dětské neurologie 224433302 Email
MUDr. Lucie Tománková Geriatrická interní klinika Email
MUDr. Petr Tomášek, Ph.D. Ústav soudního lékařství 266083437 Email
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. Neurologická klinika 224436803 Email
MUDr. Viktor Tomek, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432941 Email
MUDr. Jan Tomis Kardiologická klinika 224434901 Email
PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. et Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224435837 Email
Simona Tomšů Pediatrická klinika 224432026 Email
Vira Tovazhnianska Ústav patologie a molekulární medicíny Email
Petra Toxová Ústav patologie a molekulární medicíny 224435615 Email
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432800 Email
MUDr. Martin Trefný Pneumologická klinika 224436685 Email
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. Oddělení pro vědu a výzkum 224436580 Email
MUDr. Ing. Tomáš Trnavský Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432855 Email
Zuzana Trnková Ústav imunologie 224435961 Email
Andrea Trnková Ústav patologické fyziologie 257296402 Email
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 224436900 Email
MUDr. Ivana Trubačík Mokrišová, Ph.D. Neurologická klinika Email
Hana Tůmová, DiS. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224435201 Email
Mgr. Lucie Týfová Oddělení pro vědu a výzkum 224435858 Email