Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 224 435 997
Romana Laušerová Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 390
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika 224 432 000
MUDr. Zuzana Libá, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 834
Mgr. MUDr. Jana Libertínová, Ph.D. Neurologická klinika
Mgr. Malgorzata Libik, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 529
MUDr. Zdeněk Linke Onkologická klinika 224 434 701
Filip Linx Oddělení technické podpory 224 435 893
MUDr. Pavlína Lisá Pneumologická klinika 224 436 640
Blanka Loupalová Klinika infekčních nemocí 266 082 620
MUDr. Julius Lukeš Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
Bc. Pavla Luknárová Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 413
Aleš Lukš Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 453
Mgr. Hana Lukšanová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 303
Ing. Michaela Lukšanová Ekonomické oddělení 224 435 822
Petra Luptáková Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 601
MUDr. Daniela Lžičařová Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 388
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 501
MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 257 296 201
Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
MUDr. Šimon Macháček Kardiologická klinika 224 434 097
MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D. Ústav neurověd
MUDr. Jana Malíková, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
MUDr. Josef Mališ Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 456
doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 257
RNDr. Petra Manďáková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 601
Mgr. Klára Maratová Pediatrická klinika 224 432 260
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Pneumologická klinika 224 436 659
doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 154
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 241 069 644
MUDr. Jana Markvartová Ústav soudního lékařství 266 083 448
Lukáš Maršík Správa budov 257 296 111
MUDr. Vendula Martinů Pediatrická klinika
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 800
Marie Masáková Oddělení informačních systémů
Jana Máslová Dětská psychiatrická klinika 224 433 402
Lucie Matasová Personální a mzdové oddělení 224 435 832
MUDr. Jana Matějková Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 949
MUDr. Ondřej Materna Dětské kardiocentrum 224 432 991
prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. Interní klinika 224 433 050
Jana Maxmiliánová Ekonomické oddělení 224 435 838
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257 296 403
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 866
Bc. Karla Mazánková Pediatrická klinika 224 432 026
MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 477
MUDr. Jan Melichar Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 104
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 363
MUDr. Eva Meluzínová Neurologická klinika 224 436 881
MUDr. Mgr. Vojtěch Mészáros, MBA Ústav farmakologie 257 296 452
MUDr. Kateřina Michalová Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 660

Stránky