Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 303
MUDr. Matěj Kučera Ústav epidemiologie
MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D. Klinika dětské chirurgie
Mgr. Klára Kučerová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Ing. Jan Kudláček, DiS., Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 200
MUDr. Martin Kudr, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 358
MUDr. Radim Kukla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 421
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Pediatrická klinika
MUDr. Vojtěch Kunc Ústav anatomie
Mgr. Tereza Kuníková Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Ing. Tereza Kůstková Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 929
Ing. Eva Kuželová Oddělení investiční výstavby 257 296 110
Mgr. Daniela Kužílková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Geriatrická interní klinika 224 434 001
Mgr. Salome Kylarová, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 373
MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod 224 435 033
Ilona Kyselová Ústav imunologie 224 435 961
Mgr. Šárka Kysilková Oddělení investiční výstavby 224 435 828
prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 860
MUDr. Lucie Lančová Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 667
MUDr. Daniel Langer Chirurgická klinika ÚVN 973 202 916
Bc. Vladyslav Larionov Pediatrická klinika
Michael Lasota Oddělení technické podpory 224 435 834
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 436 788
RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 224 435 997
Romana Laušerová Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 390
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika 224 432 000
Mgr. Pavla Lhotová Klinika dětské neurologie
MUDr. Zuzana Libá, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 834
Mgr. MUDr. Jana Libertínová, Ph.D. Neurologická klinika
Mgr. Malgorzata Libik, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 529
doc. MUDr. Petr Libý, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
MUDr. Zdeněk Linke Onkologická klinika 224 434 701
Filip Linx Oddělení technické podpory 224 435 893
MUDr. Pavlína Lisá Pneumologická klinika 224 436 640
Mgr. Karolína Liška Ústav fyziologie
MDDr. Martina Lizáková Stomatologická klinika dětí a dospělých
Bc. Pavla Luknárová Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 413
Aleš Lukš Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 453
Ing. Michaela Lukšanová Ekonomické oddělení 224 435 822
Mgr. Hana Lukšanová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 303
Petra Luptáková Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 601
Mgr. Vendula Lužná Ústav fyziologie
MUDr. Daniela Lžičařová Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 388
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 501
PhDr. Ivana Mádlová, MBA, Ph.D. Ústav ošetřovatelství
doc. MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 257 296 201
Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
MUDr. Šimon Macháček Kardiologická klinika 224 434 097
MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D. Ústav neurověd

Stránky