Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Matyáš Ebel Klinika dětské neurologie 224 433 335
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 450
Antonín Ehrenberger Správa budov 257 296 116
RNDr. Renata Eisenhammerová Sekretariát děkanátu 224 435 890
Ing. Renáta El Bourahi Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 828
RNDr. Lenka Elblová, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026