Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika 224434800 Email
Mgr. Lenka Babková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439272 Email
Mgr. Marina Bakardjieva Klinika dětské hematologie a onkologie 224436487 Email
Mgr. Violeta Bakardjieva - Mihaylova, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436583 Email
MUDr. Jan Balko, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435624 Email
MUDr. Zuzana Balogová Klinika ušní, nosní a krční Email
Martin Balšánek Oddělení informačních systémů 224439123 Email
MUDr. Jana Bartošová Pediatrická klinika 224432253 Email
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Pneumologická klinika 224436601 Email
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Ústav imunologie 224435960 Email
Ing. Dana Basařová Oddělení zahraničních záležitostí 224435862 Email
MUDr. Stanislav Batko Onkologická klinika 224434749
Ivana Baudischová Správa budov 257296115 Email
Mgr. Daniela Baumgartnerová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Eliška Bébrová Ústav lékařské mikrobiologie 224435371 Email
MDDr. Martina Bejdová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433171 Email
MUDr. Miroslav Belbl Ústav patologické fyziologie Email
doc. MUDr. František Bělina, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973202917 Email
MUDr. Anežka Bělohlávková, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433380 Email
MUDr. Robert Bém, MHA, Ph.D. Geriatrická interní klinika Email
Bc. Lenka Bendová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296152 Email
Zuzana Bendová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224425402 Email
Jitka Bendová Personální a mzdové oddělení 224435825 Email
doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 224432501 Email
Mgr. Iva Benešová Ústav imunologie Email
Zdenka Benešová Centrum celoživotního vzdělávání Email
Mgr. Martin Bezdíčka, Ph.D. Pediatrická klinika 257296763 Email
Michaela Bezrouková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432801 Email
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224438251 Email
Lucie Bínová Ústav patologické fyziologie Email
Blanka Bit Klinika ušní, nosní a krční 224432601 Email
PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439247 Email
MUDr. Beatrice Bížová Dermatovenerologická klinika Email
MUDr. Martin Bláha, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Email
MUDr. Martin Bláha Interní klinika
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Pediatrická klinika 224432056 Email
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266082712 Email
MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D. Ústav imunologie Email
Mgr. Adam Bogdanovič Ústav fyziologie Email
MUDr. Petr Boháč Dermatovenerologická klinika Email
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Neurologická klinika 224436801 Email
MUDr. Jiří Bonaventura, Ph.D. Kardiologická klinika 224434901 Email
Martina Bonaventurová Specializační vzdělávání Email
Klára Borecká Pediatrická klinika 224432001 Email
Bc. Veronika Borovcová, DiS. Ústav patologické fyziologie Email
Bc. Šárka Borovská Neurologická klinika Email
RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie Email
Lenka Boštíková Ústav soudního lékařství 266083434 Email
MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436485 Email
MUDr. Dominika Brabcová Ústav soudního lékařství Email
Kristýna Brabcová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
prof. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Email
Mgr. Marie Brajerová Ústav lékařské mikrobiologie Email
Mgr. Bc. Naděžda Brdičková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436583 Email
doc. MUDr. Pavla Brennan Kearns, Ph.D. Ústav epidemiologie 257296782 Email
Bc. Jan Brhel, DiS. Neurologická klinika Email
doc. MUDr. Antonín Brisuda, Ph.D. Urologická klinika 224434816 Email
prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. Pediatrická klinika 224432298 Email
MUDr. Jan Brož, Ph.D. Interní klinika 224434001 Email
MUDr. Pavel Březovský, MBA Klinika ušní, nosní a krční 224432656 Email
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Onkologická klinika Email
MUDr. Irena Buksakowska, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod Email
Mgr. Martina Bunešová, MBA Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435318 Email
MUDr. Jan Bureš Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435451 Email
MUDr. Jan Burkert, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224435257 Email
Bc. Martina Bušová Neurologická klinika Email
MUDr. Tadeáš Butta Kardiologická klinika Email
Ing. Pavla Byrne Oddělení zahraničních záležitostí 224435862 Email