Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika 224 434 800
Mgr. Lenka Babková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 272
MUDr. Jan Balko Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 624
Martin Balšánek Oddělení informačních systémů 224 439 123
MUDr. Jana Bartošová Pediatrická klinika 224 432 253
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Pneumologická klinika 224 436 601
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA Ústav imunologie 224 435 960
Ing. Dana Basařová Oddělení zahraničních záležitostí 224 435 862
MUDr. Stanislav Batko Onkologická klinika 224 434 749
MUDr. Eliška Bébrová Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 371
MUDr. Richard Becke Ústav histologie a embryologie 257 296 250
MDDr. Martina Bejdová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Kristýna Beldová Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 839
doc. MUDr. František Bělina, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973 202 917
MUDr. Anežka Bělohlávková Klinika dětské neurologie 224 433 380
Helena Bendová Pediatrická klinika 224 432 001
Zuzana Bendová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 425 402
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 152
doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 224 432 504
Mgr. Klára Benešová Klinika dětské neurologie
MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 380
Ing. Jakub Beránek Ústav lékařské mikrobiologie
Martina Bernáth, DiS. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 542
doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. Klinika dětské neurologie
Mgr. Martin Bezdíčka Pediatrická klinika 224 432 026
Michaela Bezrouková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 801
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224 438 251
Blanka Bit Klinika ušní, nosní a krční 224 432 601
PhDr. Petr Bitnar Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 247
MUDr. Martin Bláha Interní klinika
MUDr. Martin Bláha, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 056
MUDr. Alžběta Blanková Ústav histologie a embryologie 257 296 251
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266 082 712
Mgr. Dana Blichová Studijní oddělení 224 435 833
Richard Boček Klinika dětské neurologie
Iveta Böhmová, DiS. Ústav imunologie 224 435 961
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Neurologická klinika 224 436 801
MUDr. Jiří Bonaventura, Ph.D. Kardiologická klinika 224 434 901
Martina Bonaventurová Specializační vzdělávání 224 435 867
Klára Borecká Interní klinika
MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 485
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. Ústav soudního lékařství 266 083 432
MUDr. Dominika Brabcová Ústav soudního lékařství
MUDr. Radim Brabec Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 104
Bc. Marie Brajerová Pediatrická klinika
Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
MUDr. Antonín Brisuda, Ph.D. Urologická klinika 224 434 816
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 298
MUDr. Jan Brož Interní klinika 224 434 001
MUDr. Pavel Březovský, MBA Klinika ušní, nosní a krční 224 432 656
Mgr. Kateřina Bukačová Klinika dětské neurologie
MUDr. Irena Buksakowska, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod
Mgr. Martina Bunešová, MBA Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 318
MUDr. Jan Bureš Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 451
MUDr. Jan Burkert, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 257
MUDr. Tadeáš Butta Kardiologická klinika
Ing. Pavla Byrne Oddělení zahraničních záležitostí 224 435 862