Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Mgr. Vojen Sadílek Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Mgr. Kristína Sakmárová Ústav bioinformatiky Email
MUDr. Martin Salaj, Ph.D. Ústav anatomie 257296233 Email
Mgr. Šárka Salavová Ústav anatomie Email
Mgr. Radka Sálusová Specializační vzdělávání 224435855 Email
MUDr. Juraj Sečník, Ph.D. Neurologická klinika Email
prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436552 Email
prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296153 Email
Ing. Lucie Sedláčková, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224436788 Email
Marcela Sedláčková Neurologická klinika Email
Bc. Anna Sedláková Oddělení komunikace a vnějších vztahů Email
prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224436789 Email
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. Pediatrická klinika 224432095 Email
doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432853 Email
Ing. Simona Schiller Personální a mzdové oddělení 224435865 Email
MUDr. Marek Schmidt Urologická klinika 224434803 Email
MUDr. Jan Schraml, Ph.D. Urologická klinika 224434801 Email
Radka Schrötterová Chirurgická klinika ÚVN 973202901 Email
prof. MUDr. Otto Schück, DrSc. Interní klinika 224434017 Email
Veronika Schücková Interní klinika Email
MUDr. Jan Schwarz Chirurgická klinika 224434159 Email
MUDr. Veronika Skalická Pediatrická klinika 224432043 Email
Olga Skalická Klinika zobrazovacích metod 224438100 Email
Artem Skliar Oddělení informačních systémů Email
Mgr. et Mgr. Gabriela Skorková Oddělení pro vědu a výzkum 224435818 Email
RNDr. Aneta Skotnicová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
doc. MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257296309 Email
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Klinika ušní, nosní a krční 224432654 Email
MUDr. Kryštof Slabý Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224435543 Email
Denisa Sládková Ústav vědeckých informací 224435853 Email
MUDr. Josef Slánský, CSc. Ústav farmakologie 257296453 Email
MUDr. Martin Slížek Klinika infekčních nemocí Email
Regina Sloupová Personální a mzdové oddělení 224435865 Email
Zuzana Slušná Personální a mzdové oddělení 224435850 Email
Mgr. Jitka Smetanová Ústav imunologie Email
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266082705 Email
Pavlína Smolková Ústav fyziologie 257296205 Email
doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. Ústav imunologie 224435968 Email
MUDr. Marta Sobotková Ústav imunologie 224435963 Email
RNDr. Luděk Sojka, Ph.D. Ústav imunologie 224435961 Email
Jan Sokol Centrum celoživotního vzdělávání Email
MUDr. Kristýna Sokolová Dermatovenerologická klinika Email
RNDr. Bruno Sopko, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257296303 Email
doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D. Pediatrická klinika 224432258 Email
MUDr. Jan Soukup Ústav patologie a molekulární medicíny 224435629 Email
Daniel Spálenka Oddělení technické podpory 257296182 Email
RNDr. Martina Srbová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257296303 Email
MDDr. Petra Srnková Stomatologická klinika dětí a dospělých Email
MUDr. Vladimír Srnský Interní klinika 224434004 Email
Dmitry Stakheev, M.D., Ph.D. Ústav imunologie 224435968 Email
MUDr. Andrej Stančák, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Email
Mgr. Jitka Stančíková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436477 Email
Petr Stárek Správa budov 257296100 Email
RNDr. Júlia Starková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436485 Email
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436455 Email
MUDr. David Stehlík, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432804 Email
MUDr. Jiří Steindler Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Email
RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266082620 Email
Ing. Libuše Stoklásková Ústav anatomie 257296230 Email
prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D. Chirurgická klinika 224434100 Email
MUDr. Barbora Straka, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433380 Email
Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky Email
MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. Dermatovenerologická klinika 266082359 Email
doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224434201 Email
Dita Strnadová Interní klinika 224433090 Email
Ivana Strnadová Specializační vzdělávání 224435857 Email
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 257296160 Email
MUDr. Jan Strojil, Ph.D. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Email
Mgr. Jan Stuchlý, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436489 Email
Mgr. Petra Suchá Ústav neurověd 257296423 Email
MUDr. Vojtěch Suchánek Klinika zobrazovacích metod 224438186 Email
MUDr. Martina Suková Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. David Sumerauer, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436484 Email
Mgr. Jan Svoboda Ústav patologické fyziologie Email
RNDr. Eva Svobodová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Pavla Svobodová Sekretariát děkanátu 224435802 Email
ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D. Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224435845 Email
doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. Ústav patologické fyziologie Email
MUDr. Markéta Szkandera Boháčová Ústav soudního lékařství Email