Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Martin Salaj, Ph.D. Ústav anatomie 257 296 233
Ivana Salamonová Pediatrická klinika 224 432 026
Mgr. Šárka Salavová Ústav anatomie
prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 153
prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 552
Ing. Lucie Sedláčková, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 436 788
prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 436 789
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. Pediatrická klinika 224 432 095
Jakub Semerád Oddělení informačních systémů 224 435 834
Pavel Semerák Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 413
doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 853
Ing. Simona Schiller Personální a mzdové oddělení 224 435 865
MUDr. Mgr. Tereza Schimerová Interní klinika
MUDr. Marek Schmidt Urologická klinika 224 434 803
MUDr. Jan Schraml, Ph.D. Urologická klinika 224 434 801
Radka Schrötterová Chirurgická klinika ÚVN 973 202 901
prof. MUDr. Otto Schück, DrSc. Interní klinika 224 434 017
Veronika Schücková Interní klinika
MUDr. Jan Schwarz Chirurgická klinika 224 434 159
MUDr. Martin Schwarz Ústav biologie a lékařské genetiky
Olga Skalická Klinika zobrazovacích metod 224 438 100
MUDr. Veronika Skalická Pediatrická klinika 224 432 043
Artem Skliar Oddělení informačních systémů
Mgr. Aneta Skotnicová Klinika dětské hematologie a onkologie
doc. MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 309
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Klinika ušní, nosní a krční 224 432 600
MUDr. Kryštof Slabý Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 543
Denisa Sládková Ústav vědeckých informací 224 435 853
RNDr. Zuzana Slámová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky
MUDr. Josef Slánský, CSc. Ústav farmakologie 257 296 453
PhDr. Nataša Slušná, CSc. Urologická klinika 224 434 801
Zuzana Slušná Personální a mzdové oddělení 224 435 850
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266 082 705
Pavlína Smolková Ústav fyziologie 257 296 205
RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 968
MUDr. Marta Sobotková Ústav imunologie 224 435 963
RNDr. Luděk Sojka, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 961
RNDr. Bruno Sopko, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 303
doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 258
MUDr. Jan Soukup Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 629
Daniel Spálenka Oddělení technické podpory 257 296 182
RNDr. Martina Srbová, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 303
MUDr. Vladimír Srnský Interní klinika 224 434 004
Dmitry Stakheev, M.D., Ph.D. Ústav imunologie 224 435 968
Mgr. Jitka Stančíková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
Ing. David Staněk, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 436 788
Petr Stárek Správa budov 257 296 115
RNDr. Júlia Starková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 485
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 400
MUDr. David Stehlík, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 804
MUDr. Jiří Steindler Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266 082 620
Ing. Libuše Stoklásková Ústav anatomie 257 296 230
doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D. Chirurgická klinika 224 434 100
MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. Dermatovenerologická klinika 266 082 359
doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 201
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 257 296 160
MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 961
Mgr. Jan Stuchlý, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 489
Mgr. Petra Suchá Ústav neurověd 257 296 423
MUDr. Vojtěch Suchánek Klinika zobrazovacích metod 224 438 186
MUDr. David Sumerauer, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 484
MUDr. Michael Svatoň Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 489
Ing. Lenka Svobodová Ústav fyziologie
Hana Svojtková Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 356
ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D. Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224 435 836
doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. Ústav patologické fyziologie
MUDr. Markéta Szkandera Boháčová Ústav soudního lékařství