Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Alžběta Blanková Ústav histologie a embryologie 257 296 251
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266 082 712
Iveta Böhmová, DiS. Ústav imunologie 224 435 961
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Neurologická klinika 224 436 801
MUDr. Jiří Bonaventura Kardiologická klinika 224 434 901
Martina Bonaventurová Specializační vzdělávání 224 435 857
MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 485
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. Ústav soudního lékařství 266 083 432
MUDr. Radim Brabec Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 104
PhDr. Andrea Bratová, MPH, Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224 435 898
Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
MUDr. Antonín Brisuda, Ph.D. Urologická klinika 224 434 816
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 298
MUDr. Jan Brož Interní klinika 224 434 001
MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 438 200
MUDr. Pavel Březovský, MBA Klinika ušní, nosní a krční 224 432 656
Mgr. Martina Bunešová, MBA Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 318
MUDr. Jan Bureš Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 451
MUDr. Jan Burkert, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 257
Ing. Pavla Byrne Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224 435 862
Bc. Marie Cabrnochová Pediatrická klinika
MUDr. Vít Campr Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 619
Helene Carcoulias Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Luis Fernando Casas Mendez Pneumologická klinika
MUDr. Jiří Cendelín Oční klinika dětí a dospělých 224 432 754
prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
Daniela Cončev Rašková Interní klinika 224 434 002
MUDr. Soňa Csémyová Pneumologická klinika 224 436 667
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 412
MUDr. Alena Cyprianová Ústav soudního lékařství 266 083 448
Dana Čadková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 404
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 588
MUDr. Linda Čapková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 633
Mgr. Zdeněk Čech Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 260
Mgr. Kateřina Čechová Neurologická klinika 224 436 801
Mgr. Jana Čechová Studijní oddělení 224 435 870
MUDr. Marcela Čechová Urologická klinika 224 434 854
PaedDr. Ivan Čechovský Ústav tělesné výchovy 272 082 502
MUDr. Jana Čepová, MBA, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 303
MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D. Ústav epidemiologie
MUDr. Rudolf Černý, CSc. Neurologická klinika 224 436 804
prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. Ústav patologické fyziologie 257 296 403
MUDr. Marie Česká Burdová, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 753
Simona Dandová Dermatovenerologická klinika 266 082 359
Jana Deliopulu Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224 435 941
Mgr. Júlia Demeková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 289
Alena Dimitriou Ústav biologie a lékařské genetiky 224 435 902
Mgr. Radek Divín Ústav biofyziky 257 296 360
Mgr. Zuzana Dobiašová Ústav vědeckých informací 224 435 846
RNDr. Miluše Dobisíková Ústav soudního lékařství

Stránky