Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 056
MUDr. Alžběta Blanková Ústav histologie a embryologie 257 296 251
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266 082 712
Mgr. Dana Blichová Studijní oddělení 224 435 833
Richard Boček Klinika dětské neurologie
Iveta Böhmová, DiS. Ústav imunologie 224 435 961
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Neurologická klinika 224 436 801
MUDr. Jiří Bonaventura, Ph.D. Kardiologická klinika 224 434 901
Martina Bonaventurová Specializační vzdělávání 224 435 867
Klára Borecká Interní klinika
MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 485
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. Ústav soudního lékařství 266 083 432
MUDr. Dominika Brabcová Ústav soudního lékařství
MUDr. Radim Brabec Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 104
Bc. Marie Brajerová Pediatrická klinika
Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
MUDr. Antonín Brisuda, Ph.D. Urologická klinika 224 434 816
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 298
MUDr. Jan Brož Interní klinika 224 434 001
MUDr. Pavel Březovský, MBA Klinika ušní, nosní a krční 224 432 656
Mgr. Kateřina Bukačová Klinika dětské neurologie
MUDr. Irena Buksakowska, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod
Mgr. Martina Bunešová, MBA Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 318
MUDr. Jan Bureš Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 451
MUDr. Jan Burkert, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 257
MUDr. Tadeáš Butta Kardiologická klinika
Ing. Pavla Byrne Oddělení zahraničních záležitostí 224 435 862
MUDr. Vít Campr Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 619
MUDr. Luis Fernando Casas Mendez Pneumologická klinika
MUDr. Jiří Cendelín, CSc. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 754
MUDr. Jiří Cerman, Ph.D. Neurologická klinika
prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
Daniela Cončev Rašková Interní klinika 224 434 002
Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D. Ústav epidemiologie
MUDr. Soňa Csémyová Pneumologická klinika 224 436 667
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 412
Dana Čadková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 404
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 588
MUDr. Linda Čapková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 633
Mgr. Zdeněk Čech Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 260
MUDr. Marcela Čechová Urologická klinika 224 434 854
Mgr. Kateřina Čechová, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 801
Mgr. Jana Čechová Studijní oddělení 224 435 870
PaedDr. Ivan Čechovský Ústav tělesné výchovy 272 082 502
MUDr. Jana Čepová, MBA, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 303
Bc. Michaela Čermáková Pediatrická klinika
MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D. Ústav epidemiologie 257 296 482
MUDr. Rudolf Černý, CSc. Neurologická klinika 224 436 804
prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. Ústav patologické fyziologie 257 296 403
MUDr. Marie Česká Burdová, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 753

Stránky