Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Šárka Danačíková Ústav patologické fyziologie Email
Mgr. Barbora Davidová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Jana Deliopulu Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224435941 Email
Mgr. Júlia Demeková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439289 Email
Bc. Alena Dimitriou Ústav biologie a lékařské genetiky 224435902 Email
Mgr. Radek Divín Ústav biofyziky 257296360 Email
RNDr. Miluše Dobisíková Ústav soudního lékařství
MUDr. Petra Dohnalová Ústav soudního lékařství Email
JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny Email
MUDr. Radek Doležel, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN 973202899 Email
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433100 Email
MUDr. Vojtěch Dotlačil Klinika dětské chirurgie Email
prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. Oční klinika dětí a dospělých 224432700 Email
MUDr. Jan Doul, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257296410 Email
MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. Pediatrická klinika 224432294 Email
MUDr. Jiří Drábek, Ph.D. Interní klinika 224434070 Email
Mgr. Barbora Dratvová Ústav lékařské mikrobiologie Email
MUDr. Daniel Driák, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika
MUDr. Lenka Drnková, Ph.D. Pediatrická klinika Email
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. Ústav anatomie 257296236 Email
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224435350 Email
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 224433403 Email
Ing. Kateřina Dunovská, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435345
MUDr. Václav Durdil Kardiologická klinika 224434964 Email
MUDr. Denisa Durdilová Kardiologická klinika 224434901 Email
MUDr. Dominik Ďurica Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Email
prof. MUDr. Miroslav Durila, MHA, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435471 Email
MUDr. Marianna Durilová, Ph.D. Pediatrická klinika Email
RNDr. Petra Dušátková, Ph.D. Pediatrická klinika 224432026 Email
Ing. Jan Dvořák Oddělení investiční výstavby 257296671 Email
Mgr. Lenka Dvořáková Ústav biologie a lékařské genetiky 224433545 Email
Mgr. Drahomíra Dvořáková Ústav vědeckých informací 224435844 Email
MUDr. Petra Dvořáková Ústav histologie a embryologie 257296252 Email
MUDr. Petra Dytrych, Ph.D. Klinika ušní, nosní a krční 224432658 Email