Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Milan Šafařík Oddělení informačních systémů 224439158 Email
PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224435594 Email
doc. MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224436788 Email
Pavla Šafránková Dětské kardiocentrum Email
Pavlína Šantorová Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257296301 Email
Bc. Barbora Šantorová Ústav vědeckých informací 224435874 Email
Blanka Šebestová Ekonomické oddělení 224435823 Email
MDDr. Eliška Šedivá Stomatologická klinika dětí a dospělých Email
MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D. Interní klinika Email
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Ústav imunologie 224435959 Email
doc. MUDr. MDDr. Jiří Šedý, MBA, Ph.D. Ústav anatomie Email
MUDr. Kryštof Šeferna Klinika dětské hematologie a onkologie 224436489 Email
MUDr. Zora Šerková Ústav patologie a molekulární medicíny Email
Bc. Karolína Šilhová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Daniel Šimáček Správa budov 257296727 Email
Jana Šimáková, DiS. Urologická klinika Email
Mgr. Ondřej Šimandl Ústav farmakologie 257296452 Email
MUDr. Naděžda Šimánková Pediatrická klinika 224432252 Email
MUDr. Vojtěch Šimeček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
MUDr. Jan Šípek Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. Klinika dětské chirurgie 224432404 Email
Kamila Škachová Ústav jazyků 257296806 Email
MUDr. Petr Škapa, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435623 Email
Lucie Škarvanová Klinika dětské chirurgie 224432401 Email
Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny Email
Monika Škorvagová Ústav lékařské mikrobiologie Email
RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436485 Email
Mgr. Jana Šmejcká Sekretariát děkanátu 224435802 Email
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. Klinika dětské chirurgie 224432400 Email
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Pediatrická klinika 224432255 Email
Karolína Šobrová Personální a mzdové oddělení 224435863 Email
Markéta Šolarová Ústav lékařské mikrobiologie 224435356 Email
Zuzana Šopoňová Ekonomické oddělení 224435804 Email
MUDr. Ivana Špálová Gynekologicko-porodnická klinika 224438253 Email
MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224439435 Email
JUDr. Šárka Špeciánová Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství Email
prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. Ústav imunologie 224435963 Email
doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436564 Email
Mgr. Monika Šrámková Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
Mgr. Denisa Štanclová Klinika dětské neurologie Email
doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224438862 Email
MUDr. Marek Štefan, MBA Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Email
MUDr. Matěj Štefánek Klinika zobrazovacích metod Email
prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. Interní klinika 224434014 Email
MUDr. Cyril Štěchovský, Ph.D. Kardiologická klinika 224434900 Email
MUDr. Jana Štěpánková Oční klinika dětí a dospělých 224432753 Email
Lucie Štípková, DiS. Ústav vědeckých informací 224435852 Email
MUDr. Josef Štolfa Výukové pracoviště praktického lékařství 286883028 Email
Mgr. Lucie Štolová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. Interní klinika Email
Jitka Štulíková Sekretariát děkanátu 224435827 Email
Ing. Hana Šuláková, Ph.D. Ústav soudního lékařství
MUDr. Vlastimil Šulc, Ph.D. Neurologická klinika
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. Pediatrická klinika 224432254 Email
Mgr. Bc. Eliška Švecová Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny Email
Bc. Natálie Švecová Neurologická klinika Email
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. Ústav farmakologie 257296453 Email
MUDr. Petr Švihovec Gynekologicko-porodnická klinika 224432104 Email
MUDr. Karel Švojgr, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436426 Email