Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Milan Šafařík Oddělení informačních systémů 224 439 158
PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 594
MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 436 788
Ing. Jan Šanda Klinika dětské neurologie 224 438 144
Pavlína Šantorová Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 301
Barbora Šantorová Ústav vědeckých informací
Blanka Šebestová Ekonomické oddělení 224 435 823
MDDr. Eliška Šedivá Stomatologická klinika dětí a dospělých
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Ústav imunologie 224 435 959
doc. MUDr. MDDr. Jiří Šedý, MBA, Ph.D. Ústav anatomie
MUDr. Zora Šerková Ústav patologie a molekulární medicíny
Mgr. Ondřej Šimandl Ústav farmakologie 257 296 452
MUDr. Naděžda Šimánková Pediatrická klinika 224 432 252
MUDr. Vojtěch Šimeček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Vladimíra Šimůnková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 401
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. Klinika dětské chirurgie 224 432 404
Kamila Škachová Ústav jazyků 224 435 806
MUDr. Petr Škapa, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 623
Lucie Škarvanová Klinika dětské chirurgie 224 432 401
Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny
RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 485
Mgr. Jana Šmejcká Sekretariát děkanátu 224 435 802
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. Klinika dětské chirurgie 224 432 400
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 255
Karolína Šobrová Personální a mzdové oddělení 224 435 863
Markéta Šolarová Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 356
MUDr. Ivana Špálová Gynekologicko-porodnická klinika 224 438 253
MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 439 435
prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 963
doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 564
Mgr. Monika Šrámková Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 438 862
prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. Interní klinika 224 434 014
MUDr. Cyril Štěchovský Kardiologická klinika 224 434 900
MUDr. Jana Štěpánková Oční klinika dětí a dospělých 224 432 751
MUDr. Katalin Štěrbová Klinika dětské neurologie 224 433 369
Lucie Štípková, DiS. Ústav vědeckých informací
Mgr. Miroslav Štolfa Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 568
MUDr. Josef Štolfa Výukové pracoviště praktického lékařství 271 019 305
MUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. Interní klinika
Jitka Štulíková Sekretariát děkanátu 224 435 827
Ing. Klára Štumarová Klinika dětské hematologie a onkologie
Ing. Hana Šuláková, Ph.D. Ústav soudního lékařství
MUDr. Vlastimil Šulc Klinika dětské neurologie
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 254
PhDr. Alena Švancarová Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224 431 198
MUDr. Petr Švihovec Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 104
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. Ústav farmakologie 257 296 453
MUDr. Karel Švojgr, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 426