Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Alena Jahodová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433380 Email
Ing. Marcela Janáčová Oddělení pro vědu a výzkum 224435869 Email
Ing. Radek Janča, Ph.D. Neurologická klinika Email
Ing. Petra Janečková Pediatrická klinika Email
Mgr. Michael Janek Ústav tělesné výchovy Email
doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D. Interní klinika 224433066 Email
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224432103 Email
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432900 Email
Mgr. MA Květa Janoušková Ústav fyziologie Email
Bc. Karolína Janoušková Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková, Ph.D. Ústav epidemiologie Email
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. Urologická klinika 224434853 Email
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224435884 Email
prof. John Gordon Ralph Jefferys, B.Sc., Ph.D. Ústav fyziologie 257296220 Email
MDDr. Simona Jelínková Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433171 Email
RNDr. Ján Jenčík Klinika dětské neurologie 224436788 Email
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Ústav neurověd 241062828 Email
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Neurologická klinika 224436802 Email
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. Neurologická klinika
Nikola Jílková Ústav anatomie Email
MUDr. Michaela Jirkovská, Ph.D. Onkologická klinika 224434777
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA Ústav ošetřovatelství 224435886 Email
Bc. Jan Jirsa, DiS. Oddělení investiční výstavby 257296670 Email
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Ústav fyziologie 257296202 Email
Mgr. Eva Jogheeová Specializační vzdělávání 224435855 Email
MUDr. Jakub Jonáš, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Email
MUDr. Mirka Jonášová Gynekologicko-porodnická klinika Email
Bc. Vanesa Jurášová Neurologická klinika Email
Ivana Jurčišinová Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224435929 Email
MUDr. Michal Jurovčík Klinika ušní, nosní a krční 224432603 Email