Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Alena Jahodová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 380
Ing. Radek Janča Neurologická klinika
Ing. Petra Janečková Pediatrická klinika
Mgr. Michael Janek Ústav tělesné výchovy
MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D. Interní klinika 224 433 066
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 103
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 900
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. Urologická klinika 224 434 853
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. Ústav ošetřovatelství 224 435 884
prof. John Gordon Ralph Jefferys, B.Sc., Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 220
MDDr. Simona Jelínková Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
RNDr. Ján Jenčík Klinika dětské neurologie 224 436 788
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Ústav neurověd 257 296 422
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Neurologická klinika 224 436 804
Mgr. Petra Jeřábková Interní klinika 224 433 090
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. Neurologická klinika
Nikola Jílková Ústav anatomie
MUDr. Denisa Jindrová Kardiologická klinika 224 434 901
MUDr. Michaela Jirkovská Onkologická klinika 224 434 777
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA Ústav ošetřovatelství 224 435 886
Bc. Jan Jirsa, DiS. Oddělení investiční výstavby 257 296 670
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Ústav fyziologie 257 296 201
Mgr. Eva Jogheeová Specializační vzdělávání 224 435 855
MUDr. Jakub Jonáš, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
MUDr. Mirka Jonášová Gynekologicko-porodnická klinika
Mgr. Romana Junková Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 818
MUDr. Michal Jurovčík Klinika ušní, nosní a krční 224 432 603