Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224433501 Email
MUDr. Hana Magerová, Ph.D. Neurologická klinika Email
doc. MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 257296308 Email
Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Email
MUDr. Šimon Macháček Kardiologická klinika 224434097
Mgr. Monika Malá Ústav neurověd 257296423 Email
Ing. Jana Malhocká Ekonomické oddělení 224435822 Email
MUDr. Josef Mališ Klinika dětské hematologie a onkologie 224436456 Email
prof. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224435257 Email
MUDr. Miroslav Mamiňák Klinika dětské neurologie Email
Bc. Blanka Manová Neurologická klinika Email
Mgr. Klára Maratová, Ph.D. Pediatrická klinika 224432260 Email
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Pneumologická klinika 224436659 Email
doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296154 Email
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 241069644 Email
MUDr. Jana Markvartová Ústav soudního lékařství 266083448 Email
Mgr. Lenka Martináková Ústav lékařské chemie a klinické biochemie Email
MUDr. Vendula Martinů Pediatrická klinika Email
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Neurologická klinika 224436800 Email
Ing. Robert Máslo Klinika dětské neurologie Email
Jana Máslová Dětská psychiatrická klinika 224433402 Email
MUDr. Ondřej Materna, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432991 Email
doc. MUDr. Martin Mates, CSc. Interní klinika Email
Mgr. Veronika Matušková, Ph.D. Neurologická klinika Email
Jana Maxmiliánová Ekonomické oddělení 224435838 Email
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257296403 Email
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. Neurologická klinika 224436866 Email
Bc. Martin Mecerod Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 224436901 Email
MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436477 Email
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224435363 Email
MUDr. Mgr. Vojtěch Mészáros, MBA Ústav farmakologie 257296452 Email
Mgr. Lukáš Michal Ústav patologické fyziologie Email
MUDr. Kateřina Michalová Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224434660 Email
MUDr. Lukáš Mikšík Klinika zobrazovacích metod 224438101 Email
PaedDr. Hana Milerová Ústav tělesné výchovy 272082501 Email
MUDr. Jakub Miletín, Ph.D. Chirurgická klinika Email
MUDr. Jan Miletín, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D. Ústav imunologie Email
doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Chirurgická klinika 224434101 Email
Ing. Marcela Minaříková Ústav fyziologie 257296308 Email
MUDr. Eva Míšová, Ph.D., MBA Stomatologická klinika dětí a dospělých Email
MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D. Pediatrická klinika Email
PharmDr. Jana Mlíchová Ústav farmakologie 257296454 Email
Mgr. Martin Modrák, Ph.D. Ústav bioinformatiky 257296391 Email
Ing. Miroslav Mokoš Ústav lékařské chemie a klinické biochemie Email
Drahomíra Moravcová Právní a projektové oddělení 224435826 Email
RNDr. Lenka Moravcová Klinika infekčních nemocí 266083198 Email
Zuzana Motlová Fakultní zvěřinec Email
Mgr. Jana Mrázková Interní klinika 224433090 Email
RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435634 Email
RNDr. Petra Mrózková, Ph.D. Ústav fyziologie 257296222 Email
Alena Muráriková Chirurgická klinika 224434101 Email
Mgr. Alena Musilová Klinika dětské neurologie 224436404 Email
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. Neurologická klinika Email
Svitlana Myronchenko, M.Sc., Ph.D. Ústav farmakologie Email