Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224433501 Email
MUDr. Hana Magerová, Ph.D. Neurologická klinika Email
doc. MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 257296308 Email
Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
MUDr. Šimon Macháček Kardiologická klinika 224434097
MUDr. Josef Mališ Klinika dětské hematologie a onkologie 224436456 Email
Alexandra Malkusová Ústav patologie a molekulární medicíny 224435650 Email
prof. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224435257 Email
RNDr. Petra Manďáková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435601 Email
Mgr. Klára Maratová, Ph.D. Pediatrická klinika 224432260 Email
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Pneumologická klinika 224436659 Email
doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296154 Email
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 241069644 Email
MUDr. Jana Markvartová Ústav soudního lékařství 266083448 Email
Lukáš Maršík Správa budov 257296111 Email
Mgr. Lenka Martináková Ústav lékařské chemie a klinické biochemie Email
MUDr. Vendula Martinů Pediatrická klinika Email
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Neurologická klinika 224436800 Email
Ing. Robert Máslo Klinika dětské neurologie Email
Jana Máslová Dětská psychiatrická klinika 224433402 Email
Mgr. Nikola Mašová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Jana Matějková Ústav lékařské mikrobiologie 224435949 Email
MUDr. Ondřej Materna, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432991 Email
doc. MUDr. Martin Mates, CSc. Interní klinika Email
Mgr. Veronika Matušková Neurologická klinika Email
PhDr. Alice Maulisová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433365 Email
Jana Maxmiliánová Ekonomické oddělení 224435838 Email
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257296403 Email
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. Neurologická klinika 224436866 Email
MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436477 Email
MUDr. Jan Melichar Gynekologicko-porodnická klinika 224432104 Email
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224435363 Email
MUDr. Kateřina Menclová, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN Email
MUDr. Mgr. Vojtěch Mészáros, MBA Ústav farmakologie 257296452 Email
MUDr. Kateřina Michalová Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224434660 Email
MUDr. Lukáš Mikšík Klinika zobrazovacích metod 224438101 Email
PaedDr. Hana Milerová Ústav tělesné výchovy 272082501 Email
MUDr. Jan Miletín, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D. Ústav imunologie Email
doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Chirurgická klinika 224434101 Email
Ing. Marcela Minaříková Ústav fyziologie 257296308 Email
MUDr. Adéla Mišove Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D. Pediatrická klinika Email
doc. MUDr. Vladimír Mixa Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435401 Email
PharmDr. Jana Mlíchová Ústav farmakologie 257296454 Email
Mgr. Martin Modrák, Ph.D. Ústav bioinformatiky 257296391 Email
Mgr. Markéta Mohaplová Klinika dětské neurologie 224433425 Email
Ing. Miroslav Mokoš Ústav farmakologie 257296451 Email
RNDr. Lenka Moravcová Klinika infekčních nemocí 266083198 Email
Drahomíra Moravcová Ekonomické oddělení 224435826 Email
prof. Alevtyna Morenko, Ph.D. Ústav fyziologie Email
Mgr. Jana Mrázková Interní klinika 224433090 Email
RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435634 Email
RNDr. Petra Mrózková, Ph.D. Ústav fyziologie Email
Alena Muráriková Chirurgická klinika 224434101 Email
Mgr. Alena Musilová Klinika dětské neurologie 224436404 Email
Bc. Nikola Musilová Oddělení komunikace a vnějších vztahů Email