Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 501
PhDr. Ivana Mádlová, MBA, Ph.D. Ústav ošetřovatelství
doc. MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 257 296 201
Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
MUDr. Šimon Macháček Kardiologická klinika 224 434 097
MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D. Ústav neurověd
MUDr. Josef Mališ Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 456
Alexandra Malkusová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 650
prof. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 257
RNDr. Petra Manďáková, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 601
Mgr. Klára Maratová, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 260
Klára Marečková, M.Sc., Ph.D. Ústav epidemiologie
Mgr. Dana Mareková Ústav neurověd
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Pneumologická klinika 224 436 659
doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 154
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 241 069 644
Mgr. Hana Marková, Ph.D. Neurologická klinika
MUDr. Jana Markvartová Ústav soudního lékařství 266 083 448
Lukáš Maršík Správa budov 257 296 111
MUDr. Vendula Martinů Pediatrická klinika
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 800
Jana Máslová Dětská psychiatrická klinika 224 433 402
Mgr. Nikola Mašová Klinika dětské hematologie a onkologie
Lucie Matasová Personální a mzdové oddělení 224 435 832
MUDr. Jana Matějková Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 949
MUDr. Ondřej Materna Dětské kardiocentrum 224 432 991
Ludmila Matoušková Studijní oddělení 224 435 868
prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. Interní klinika 224 433 050
Mgr. Veronika Matušková Neurologická klinika
PhDr. Alice Maulisová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 365
Jana Maxmiliánová Ekonomické oddělení 224 435 838
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257 296 403
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 866
MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 477
MUDr. Jan Melichar Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 104
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 363
MUDr. Eva Meluzínová Neurologická klinika 224 436 881
MUDr. Kateřina Menclová Chirurgická klinika ÚVN
PhDr. Mgr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Ústav fyziologie
MUDr. Mgr. Vojtěch Mészáros, MBA Ústav farmakologie 257 296 452
MUDr. Kateřina Michalová Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 224 434 660
MUDr. Lukáš Mikšík Klinika zobrazovacích metod 224 438 101
PaedDr. Hana Milerová Ústav tělesné výchovy 272 082 501
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D. Ústav imunologie
doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Chirurgická klinika 224 434 101
Ing. Marcela Minaříková Ústav fyziologie 257 296 308
MUDr. Adéla Mišove Klinika dětské hematologie a onkologie
doc. MUDr. Vladimír Mixa Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 401
PharmDr. Jana Mlíchová Ústav farmakologie 257 296 454
Mgr. Martin Modrák, Ph.D. Ústav bioinformatiky 224 436 543
Mgr. Markéta Mohaplová Klinika dětské neurologie 224 433 425
Ing. Miroslav Mokoš Ústav farmakologie 257 296 451
Drahomíra Moravcová Ekonomické oddělení 224 435 826
RNDr. Lenka Moravcová Klinika infekčních nemocí 266 083 198
RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 634
MUDr. Vladislav Mrzena, CSc. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 870
Alena Muráriková Chirurgická klinika 224 434 101
Mgr. Alena Musilová Klinika dětské neurologie 224 436 489
Mgr. Markéta Musilová Klinika dětské hematologie a onkologie