Úspěchy

Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů se zahraniční účastí se konal 5.–8. 10. 2022 v O2 Univerzum v Praze. Prezidentkou sjezdu byla prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Motto sjezdu bylo Alergologie a imunologie – éra po covidu-19. Sjezdu se zúčastnilo cca 1 200 alergologů a klinických imunologů.

Cena ministra zdravotnictví ČR

Tým prof. Anny Šedivé (RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D., Mgr. Irena Zentsová, Mgr. MUDr. Adam Klocperk, Ph.D., MUDr. Tomáš Milota, Ph.D., MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., Michal Rataj, Mgr. Jitka Sametanová) získal Cenu ministra zdravotnictví za projekt Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii.

Spring School for Primary Immunodeficiencies

Po odmlce v důsledku pandemie covid-19 úspěšně proběhla v plánovaném termínu 19.–21. 5. 2022 Jarní škola imunodeficiencí v Kutné Hoře. Z celkových 19 aktivních účastníků bylo 12 účastníků ze zahraničí.

Dr. Z. Střížová obdržela Cenu Vlasty Adamové

Cenu Vlasty Adamové za soubor prací publikovaných v roce 2020 získala MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

Strizova Z, Snajdauf M, Stakheev D, Taborska P, Vachtenheim J Jr, Biskup J, Lischke R, Bartunkova J, Smrz D. The paratumoral immune cell signature revers the potential for the implementation of immunotherapy in esophageal carcinoma patients. J Cancer Res Clin Oncol. 2020 Aug;146(8):1979-1992. doi: 10.1007/s00432-020-03258-y. Epub 2020 May 23. PMID: 32447483.

Strizova Z, Vachtenheim J Jr, Snajdauf M, Lischke R, Bartunkova J, Smrz D. Tumoral and paratumoral NK cells and CD8<sup>+</sup> T cells of esophageal carcinoma patients express high levels of CD47. Sci Rep. 2020 Aug 18;10(1):13936. doi: 10.1038/s41598-020-70771-y. PMID: 32811852; PMCID: PMC7435266.

Cena Neuron pro doc. Palich Fučíkovou

Doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D., získala Cenu Neuron v oboru medicína za výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění. Jitka Palich Fučíková se podílí na vývoji a testování imunopreparátů proti rakovině prostaty, vaječníků a plic, je autorkou dvou mezinárodních patentů a desítek vědeckých publikací v mezinárodních časopisech.

Cena Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Mosc pro dr. Táborskou a dr. Stakheeva

Ing. Pavla Táborská, Ph.D., a MUDr. Dmirty Stakheev, Ph.D., získali 2. Cenu Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy, kterou uděluje ČIS. Cenu získali za publikaci Acute Conditioning of Antigen-Expanded CD8+ T Cells via the GSK3β-mTORC Axis Differentially Dictates Their Immediate and Distal Responses after Antigen Rechallenge. Táborská P., Stakheev D., Svobodová H., Střížová Z., Bartůňková J., Smrž D.

Jarní škola ESID v hybridní formě

V souvislosti s pandemií covid-19 byla plánovaná jarní škola ESID přesunuta z dubnového termínu na listopad 2021. Škola se uskutečnila hybridní formou 25.–26. listopadu 2021 v Kutné Hoře.

Mgr. Z. Paračková organizovala 5th PhD Conference in Immunology

Mgr. Zuzana Paračková se ujala organizace 5th PhD Conference in Immunology, která proběhla 10.–11. 10. 2019 v kongresovém sále ÚMG AV ČR v Praze. Hlavními hosty konference byli: prof. Paul Kubes, Snyder Institute of Chronic diseases and the leader of the Department of Physiology and Pharmacology at the University of Calgary, a As. Prof. Marta Rizzi, Department of Rheumatology and Clinical Immunology in Freiburg.

Cena Milady Paulové 2017 pro prof. J. Bartůňkovou

Dne 29. 11. 2017 převzala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie, z rukou ministra školství Stanislava Štecha Cenu Milady Paulové. Cena Milady Paulové si klade za cíl ocenit práci žen ve vědě a poukázat na ni. Za rok 2017 se udělovala cena v oblasti klinické medicíny.

Discovery Awards za rok 2016

Cenu Discovery Awards za rok 2016 v kategorii Základní výzkum převzala 19. 10. 2017 PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D., za práci Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu a léčbu nádorových onemocnění. Cena je určená pro mladé výzkumníky do čtyřiceti let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Klinická studie s přípravkem genové terapie

Ústav imunologie inicioval klinickou studii s onkolytickými viry v kombinaci s přípravkem buněčné terapie, vyvinutém na Ústavu imunologie, u onkologických pacientů, a podílel se na její přípravě. Studie vyústila ve schválení v roce 2017 SÚKLem a Ministerstvem životního prostředí. Jde o vůbec první klinickou studii s geneticky modifikovanými organismy v ČR. Jde o společnou studii sponzorovanou firmou Sotio ve spolupráci s norskou firmou Targovax, klinická část studie bude probíhat ve FN Motol a příprava GMO přípravku v lékárně nemocnice Homolka, příslušně upravené tak, aby vyhovovala lékárenské vyhlášce. Zpracování vzorků GMO bude probíhat na Ústavu imunologie, který má k tomu schválení od MŽP.

Uspořádání mezinárodního kurzu FOCIS

Ve dnech 16.–18. 10. 2017 proběhl úspěšně mezinárodní kurz FOCIS European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology, který byl organizován prof. MUDr. Jiřinou Bartůňkovou, DrSc., prezidentkou českého centra FOCIS, na půdě Přírodovědecké fakulty UK. Významným hostem kurzu byl profesor Abul K. Abbas, imunolog University of California, San Francisco, USA, z jehož klasické učebnice se učí desetitisíce studentů na celém světě. Přednášky vyslechlo na sto posluchačů, kurz byl zakončen testem.

Uspořádání jarní školy imunodeficience v rámci European Society for Immunodeficiencies

Škola nahrazuje symposium European Society for Immunodeficiencies (ESID), které bylo pořádáno pro mladé imunology formou dvoudenní konference. V průběhu času se ukázalo, že je nutné pro mladé začínající specialisty uspořádat intenzivnější formu se zaměřením na vzdělání. V rámci imunodeficitní problematiky je zařazena čtyřdenní akce pro 30 studentů s přednáškami v oblasti primárních imunodeficiencí od zkušených odborníků. V roce 2016 se škola konala v Třeboni ve dnech 18.–21. 5. 2016.

Účast na klinické studii s cílenou terapií imunodeficitního onemocnění

Ústav se podílel na klinické studii firmy Novartis s výjimečnou formou cílené terapie imunodeficitního onemocnění, které uplatňuje specifický inhibitor PI3 kinázy u syndromu, kde je tato kináza aktivovaná (APDS activated PI3k syndrome). Studii organizuje The National Institutes of Health (NIH), součást ministerstva zdravotnictví USA, my jsme zařadili prvního pacienta v Evropě, další centrum z Evropy je v Holandsku. Studie vykazuje výjimečné výsledky, nyní je v přípravě publikace do New England Journal of Medicine (NEJM).

Dr. I. Adkins obdržela Cenu Jaroslava Šterzla

Výbor České imunologické společnosti udělil Cenu Jaroslava Šterzla za nejlepší vědeckou publikaci pro mladé imunology dr. Ireně Adkins za práci: Adkins I., Fučíková J., Garg A. D., Agostinis P., Špíšek R.: Physical Modalities Inducing Immunogenic Tumor Cell Death for Cancer Immunotherapy, Oncoimmunology, 2015 Jan 7;3(12):e968434. eCollection 2014. IF 6,283.

Jarní škola imunodeficience (ESID)

Škola nahrazuje symposium ESID, které bylo pořádáno pro mladé imunology formou dvoudenní konference. V průběhu času se ukázalo, že je nutné pro mladé začínající specialisty z Východní Evropy, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání v oboru, uspořádat intenzivnější formu se zaměřením na vzdělání. V rámci imunodeficitní problematiky zařazujeme čtyřdenní akci pro 30 studentů s přednáškami v oblasti primárních imunodeficiencí od zkušených odborníků.

Cena Dr. Josefa Lišky

Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila Cenu Dr. Josefa Lišky za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2014: Kayserova J, Vcelakova J, Stechova K, Dudkova E, Hromadkova H, Sumnik Z, Kolouskova S, Spisek R, Sediva A.: Decreased dendritic cell numbers but increased TLR9-mediated interferon-alpha production in first degree relatives of type 1 diabetes patients. Clin Immunol. 2014 Jul;153(1):49–55. IF 3,992

Prof. Šedivá poskytla záštitu nad konáním 16. bienále Evropské společnosti pro imunodeficience

Pod záštitou prof. Šedivé, primářky Ústavu imunologie, proběhlo v Praze v Kongresovém centru od 28. října do 1. listopadu 2014 16. bienále Evropské společnosti pro imunodeficience (ESID). Kongres zahrnoval čtyři plenární zasedání, dvanáct paralelních sekcí a dvanáct workshopů. Do Prahy přijelo více než 2 100 účastníků z celého světa.

Cena Jaroslava Šterzla

Výbor České imunologické společnosti udělil Cenu Jaroslava Šterzla za nejlepší vědeckou publikaci pro mladé imunology za rok 2014 PharmDr. Dr. Jitce Fučíkové, Ph.D., za práci: Fucikova J, Moserova I, Truxova I, Hermanova I, Vancurova I, Partlova S, Fialova A, Sojka L, Cartron PF, Houska M, Rob L, Bartunkova J, Spisek R. High hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells. Int J Cancer. 2014 Sep 1;135(5):1165–77 PMID: 24500981 IF=5.007

Seminář Imunodeficience

V rámci projektu Jeffrey Model Foundation byl dne 13. 11. 2014 uspořádán seminář „Imunodeficience“ v Pardubicích. Program zahrnoval problematiku humorální imunodeficience a buněčné imunodeficience.

Centrum JMF (Jeffrey Modell Foundation)

Získání centra JMF – Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center for Primary Immunodeficiencies. V rámci centra uskutečněné semináře „Imunodeficience“ 2011 v Třeboni, 2012 v Ústí nad Labem, 2013 v Ostravě-Klimkovicích.

Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I klinické studie imunoterapie ovariálního karcinomu pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 26. 7. 2011, Eudra CT 2010-021462-30.

Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I/II klinické studie imunoterapie karcinomu prostaty ve stadiu biochemického relapsu pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 4. 3. 2010 Eudra CT 2009-017259-91.

Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I/II klinické studie imunoterapie hormonálně refrakterního karcinomu prostaty pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 4. 3. 2010 Eudra CT 2009-017295-24.

Osvědčení o zápisu užitého vzoru

Ústav imunologie získal Osvědčení o zápisu užitného vzoru pro projekt „Individuální imunoterapeutická protinádorová vakcína“. Osvědčení vydal Úřad průmyslového vlastnictví ČR 26. 10. 2009.

Cena za tvůrčí počin FN Motol

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole na doporučení VR FN Motol udělil Cenu za tvůrčí počin kolektivu pracovníků Ústavu imunologie za program „Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk“. Cena byla udělena v roce 2009.

Cena Arnolda Beckmana

Kolektiv pracovníků Ústavu imunologie získal v roce 2009 Cenu Arnolda Beckmana za práci „Glucocorticoids severely impair differentiation and antigen presenting function of dendritic cells despite upregulation of Toll-like receptors“ autorů Rožková, Horváth, Bartůňková, Špíšek.

Cena časopisu Alergie

PharmDr. Klára Sochorová získala Cenu časopisu ALERGIE za práci Sochorová K., Králíková P., Horváth R., Litzman J., Bartůňková J., Šedivá A., Špíšek R.: „Antigen prezentující buňky pacientů s X-vázanou agamaglobulinémií mají defekt v produkci IL-6 a TNF-alfa po stimulaci Toll like receptoru 8.“ Práce byla ohodnocena jako nejlepší původní práce v časopise Alergie za rok 2008.

Sjezd ČSAKI

Clarion Congress Hotel v Praze hostil ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2008 XXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a VII. kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí, jehož téma bylo „Od experimentu ke klinické praxi“. Prezidentkou sjezdu byla prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie, která se bravurně zhostila náročné organizace sjezdu, vědeckou sekretářkou sjezdu byla prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.

Mgr. Jitka Fučíková získala 3. místo na mezinárodní konferenci doktorandů

Ve dnech 27.–29. listopadu 2008 se uskutečnil pátý ročník mezinárodní konference doktorandů. 2. lékařskou fakultu prezentovala doktorandka Ústavu imunologie Mgr. Jitka Fučíková (2. ročník) s přednáškou na téma Generation of clinical-grade dendritic cell-based vaccine for immunotherapy of ovarian cancer. Její prezentace byla ohodnocena třetím místem a finanční odměnou.