Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I klinické studie imunoterapie ovariálního karcinomu pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 26. 7. 2011, Eudra CT 2010-021462-30.