Uspořádání mezinárodního kurzu FOCIS

Ve dnech 16.–18. 10. 2017 proběhl úspěšně mezinárodní kurz FOCIS European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology, který byl organizován prof. MUDr. Jiřinou Bartůňkovou, DrSc., prezidentkou českého centra FOCIS, na půdě Přírodovědecké fakulty UK. Významným hostem kurzu byl profesor Abul K. Abbas, imunolog University of California, San Francisco, USA, z jehož klasické učebnice se učí desetitisíce studentů na celém světě. Přednášky vyslechlo na sto posluchačů, kurz byl zakončen testem.