Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I/II klinické studie imunoterapie hormonálně refrakterního karcinomu prostaty pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 4. 3. 2010 Eudra CT 2009-017295-24.