Cena Milady Paulové 2017 pro prof. J. Bartůňkovou

Dne 29. 11. 2017 převzala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie, z rukou ministra školství Stanislava Štecha Cenu Milady Paulové. Cena Milady Paulové si klade za cíl ocenit práci žen ve vědě a poukázat na ni. Za rok 2017 se udělovala cena v oblasti klinické medicíny.