Cena za tvůrčí počin FN Motol

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole na doporučení VR FN Motol udělil Cenu za tvůrčí počin kolektivu pracovníků Ústavu imunologie za program „Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk“. Cena byla udělena v roce 2009.