Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I/II klinické studie imunoterapie karcinomu prostaty ve stadiu biochemického relapsu pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 4. 3. 2010 Eudra CT 2009-017259-91.