Cena ministra zdravotnictví ČR

Tým prof. Anny Šedivé (RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D., Mgr. Irena Zentsová, Mgr. MUDr. Adam Klocperk, Ph.D., MUDr. Tomáš Milota, Ph.D., MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., Michal Rataj, Mgr. Jitka Sametanová) získal Cenu ministra zdravotnictví za projekt Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii.