Podpora pro výzkumný projekt dr. D. Smrže Nová buněčná linie nediferencovaného pleomorfního sarkomu

RNDr. Daniel Smrž, Ph.D., získal finanční podporu projektu Nová buněčná linie nediferencovaného pleomorfního sarkomu v programu GAMA 2. Projekt uspěl za celou Univerzitu Karlovu jako jediný.