Základy imunologie

5. vydání učebnice „Základy imunologie“ Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, Tomáš Brdička, Radek Špíšek, Triton 2013, ISBN 978-80-7387-713-2.