Cena Neuron pro doc. Jitku Palich Fučíkovou

Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce, kterou uděluje Nadační fond Neuron, získala v kategorii Medicína doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D., z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Ocenění obdržela za výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění.

Věnuji se nádorové imunologii. Ve své výzkumné práci se snažím pochopit, jak lze aktivovat imunitní systém konkrétního pacienta v boji proti nádorovým buňkám. Tyto poznatky dlouhodobě využíváme v léčbě nádorových onemocnění pomocí léčebného směru, který označujeme jako imunoterapie.

Doc. Palich Fučíková v krátkém rozhovoru na webu Nadačního fondu Neuron

Debata s laureáty cen Neuron na YouTube kanále Nadačního fondu Neuron
(doc. Palich Fučíková od času 22.00)

Kompletní přehled oceněných si můžete přečíst zde.

Vytvořeno: 7. 10. 2021 / Upraveno: 9. 11. 2021 / Mgr. Juan Zamora