XXXVII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

Ve dnech 8.–9. 10. 2020 proběhl v on-line podobě XXXVII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů v O2 universum. Prezidentkou sjezdu byla prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol. Motto sjezdu „Od experimentu ke klinické praxi a zpět“.