Dr. Zuzana Střížová získala Cenu Vlasty Adamové

Za soubor prací získala Cenu Vlasty Adamové MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. Cena byla předána na zasedání vědecké rady 2. lékařské fakulty dne 19. listopadu 2020.