Discovery Awards za rok 2016

Cenu Discovery Awards za rok 2016 v kategorii Základní výzkum převzala 19. 10. 2017 PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D., za práci Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu a léčbu nádorových onemocnění. Cena je určená pro mladé výzkumníky do čtyřiceti let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.