Cena ČSAKI

Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila prof. MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc., a kol. Cenu za nejlepší přehledný článek za rok 2006 publikovaný v časopise Alergie.