Cena Jaroslava Šterzla

Výbor České imunologické společnosti udělil Cenu Jaroslava Šterzla za nejlepší vědeckou publikaci pro mladé imunology za rok 2014 PharmDr. Dr. Jitce Fučíkové, Ph.D., za práci: Fucikova J, Moserova I, Truxova I, Hermanova I, Vancurova I, Partlova S, Fialova A, Sojka L, Cartron PF, Houska M, Rob L, Bartunkova J, Spisek R. High hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells. Int J Cancer. 2014 Sep 1;135(5):1165–77 PMID: 24500981 IF=5.007