Klinická studie s přípravkem genové terapie

Ústav imunologie inicioval klinickou studii s onkolytickými viry v kombinaci s přípravkem buněčné terapie, vyvinutém na Ústavu imunologie, u onkologických pacientů, a podílel se na její přípravě. Studie vyústila ve schválení v roce 2017 SÚKLem a Ministerstvem životního prostředí. Jde o vůbec první klinickou studii s geneticky modifikovanými organismy v ČR. Jde o společnou studii sponzorovanou firmou Sotio ve spolupráci s norskou firmou Targovax, klinická část studie bude probíhat ve FN Motol a příprava GMO přípravku v lékárně nemocnice Homolka, příslušně upravené tak, aby vyhovovala lékárenské vyhlášce. Zpracování vzorků GMO bude probíhat na Ústavu imunologie, který má k tomu schválení od MŽP.