Vydání učebnice Základy imunologie

V roce 2017 bylo vydáno již 6., aktualizované vydání učebnice Základy imunologie: V. Hořejší, J. Bartůňková, T. Brdička, R. Špíšek; TRITON.