Cena za tvůrčí počin FNM JUNIOR pro dr. A. Klocperka

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D., získal Cenu za tvůrčí počin JUNIOR Fakultní nemocnice v Motole za práci Imunita pacientů s primárními imunodeficiencemi.