Cena Dr. Josefa Lišky

Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila Cenu Dr. Josefa Lišky za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2014: Kayserova J, Vcelakova J, Stechova K, Dudkova E, Hromadkova H, Sumnik Z, Kolouskova S, Spisek R, Sediva A.: Decreased dendritic cell numbers but increased TLR9-mediated interferon-alpha production in first degree relatives of type 1 diabetes patients. Clin Immunol. 2014 Jul;153(1):49–55. IF 3,992