Osvědčení o zápisu užitého vzoru

Ústav imunologie získal Osvědčení o zápisu užitného vzoru pro projekt „Individuální imunoterapeutická protinádorová vakcína“. Osvědčení vydal Úřad průmyslového vlastnictví ČR 26. 10. 2009.