Cena časopisu Alergie

PharmDr. Klára Sochorová získala Cenu časopisu ALERGIE za práci Sochorová K., Králíková P., Horváth R., Litzman J., Bartůňková J., Šedivá A., Špíšek R.: „Antigen prezentující buňky pacientů s X-vázanou agamaglobulinémií mají defekt v produkci IL-6 a TNF-alfa po stimulaci Toll like receptoru 8.“ Práce byla ohodnocena jako nejlepší původní práce v časopise Alergie za rok 2008.