Sjezd ČSAKI

Clarion Congress Hotel v Praze hostil ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2008 XXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a VII. kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí, jehož téma bylo „Od experimentu ke klinické praxi“. Prezidentkou sjezdu byla prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie, která se bravurně zhostila náročné organizace sjezdu, vědeckou sekretářkou sjezdu byla prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.